startpagina - in de prijzen gevallen - inschrijven - internetverwijzingen - materialen
multicultureel - nieuwsbrief + - portfolio - thematische index - tijdelijk beschikbaar - uitgangspunten - zoekpagina

Leren en studeren - Softie en het -ware meer - 2 x leren - BOEKetje onderwijs - Pleuteren - Ouders en school
Discussielijst - Onderwijskansenbank - Sticordibank


Lieven Coppens

Colofon


Bij het opmaken van deze pagina's heb ik er naar gestreefd om ze zo toegankelijk mogelijk te maken voor elke browser. Daarom zal je hier geen frames, animaties, of andere toeters en bellen vinden. Alles wordt offline gecontroleerd met het programma Tidy, een hulpprogramma om fouten in HTML op te sporen, en online door de testroutine van het Word Wide Web Consortium (W3C). Door op de knoppen onderaan deze pagina te klikken vind je vanzelf informatie over deze programma's.

Webpagina's maken hoeft niets te kosten. Ik maak de mijne alvast enkel met freeware programma's die even krachtig zijn als betalende programma's. Volg de links en ze zijn ook voor jou toegankelijk.

Reptile Achtergrond gemaakt met Reptile

Irfanview Grafische omzettingen gemaakt met Irfanview

Evrsoft 1st page 2000 HTML geschreven met Evrsoft 1st Page 2000

Liquidicon XP Iconen uit programma's gehaald met LiquidIcon XP

Font Lettertype: Verdana

Adobe Acrobat Reader Nieuwsbrieven worden best gelezen met Adobe Acrobat Reader

SmartFTP Pagina's op het web geplaatst met SmartFTP

FreeFind De website kan je doorzoeken met FreeFind


Naar startpagina Reageer hier! Omhoog

Lieven Coppens

Copyright © 2004-2021, Lieven Coppens
Laatste wijziging: 2016-10-15
URL: http://www.nieuwsbriefleren.be
Valid HTML 4.01! Gecontroleerd met Tidy! Neutraal