foutje met teller
  Deutsch   Version française 11/04/2010 : Workshop Clean Boot Hunting te Lede van 10 tot 13 uur (enkel theoretische les)
11/04/2010 : Workshop kaartlezen te Lede van 14 tot 17  uur
(enkel theoretische les)
30/05/2010 : Vervolg workshop kaartlezen te Lede van 10 tot 17 uur
(theorie & praktijk)
Voor inlichtingen en inschrijvingen robertschoice@skynet.be
Doel?
Bij clean boot hunting is het de bedoeling dat een speurhond het spoor volgt dat een persoon eerder gewandeld heeft. De hond moet dus een 'vermiste' persoon terug vinden.
 
Vanwaar komt de naam?
In sommige takken van de jachtsport wordt door een persoon een spoor uitgezet waarbij de geur van wild verspreid wordt (vb vossenbloed). Bij clean boot hunting volgt de hond de menselijke geur. De loper verspreidt dus geen dierengeur en draagt normaal schoeisel. Er wordt dus gejaagd naar iemand met onbesmeurde propere schoenen. Vandaar clean boot hunting.

Geschiedenis
De sport is in feite eeuwenoud. De oude Romeinen en Grieken gebruikten reeds honden om mensen op te sporen.

Op het einde van de 19e eeuw werden echter de fundamenten gelegd van het huidige clean boot hunten. Toen werden in Engeland de eerste wedstrijden met bloedhonden georganiseerd. Hier werden ook de basisregels vastgelegd die in de loop der jaren verder evolueerden. Vandaag volgen wij dus ook de regels die bepaald zijn door het Britse 'Association of Bloodhound Breeders'.

Prooivriendelijk
Clean boot hunting is een spannende jacht over (soms moeilijke) terreinen met wisselende ondergronden. Aan het einde van het spoor, volgt een vrolijke ontmoeting tussen de jachthond en de runner.  Clean boot hunting is dus een mooi alternatief voor bijvoorbeeld de vossenjacht.

Samenwerking tussen mens en hond
Clean boot hunting is een fascinerende sport, waarbij het baasje en de hond mekaar perfect moeten begrijpen en vertrouwen. Als baasje kan je immers niet ruiken of je hondje goed bezig is of niet. Je zal dus al zijn signalen moeten leren zien en begrijpen.

Conditie
Voor de honden is het dolle pret. Hier leven ze zich volledig uit en kunnen ze zichzelf zijn. Bovendien werken ze hier volop aan hun con7ditie en gezondheid. Dat laatste is zeker ook van toepassing voor de baasjes en de runners :-)

Welke honden?
Het is zeker niet zo dat dit speurwerk enkel weggelegd is voor bloedhonden. Elke hond heeft een neus en weet waarvoor deze dient. Het is natuurlijk wel zo dat bepaalde rassen specifiek voor dit soort werk gefokt zijn en bijgevolg een genetisch voordeel hebben. De gemiddelde bloedhond zal dus grondiger gaan speuren dan pakweg een border collie.
Created by Kris D'Exelle
Last update:  27-12-2009


Reproductie van teksten & foto's van deze website of delen ervan zijn enkel toegestaan na voorafgaandelijke goedkeuring van de auteur en mits bronvermelding.