Geschiedenis
 » Ontstaan | Bosbranden
Geschiedenis | Natuur | Park | Activiteiten | Feedback | Contact
Gebruik door de mens:
Door eeuwenlang gebruik als graasgronden veranderden de loofbossen in uitgestrekte heidevelden. In de middeleeuwen werden plaggen uit de heide samen met de uitwerpselen van vee gebruikt als mest voor de akkers. Door het plaggen werden veel voedingsstoffen aan de heide onttrokken en kregen typische planten als zonnedauw, snavelbies en klokjesgentiaan telkens nieuwe groeikansen. Nu worden begrazing en plaggen als beheersmaatregelen toegepast om deze bijzondere vegetatie te behouden. Vanaf de 13de eeuw werden de veenmoerassen ontwaterd voor het winnen van turf of moer. Talrijke sporen in het landschap getuigen hiervan.

Van gebruik naar bescherming:
Vooral vanaf 1850 is de mens de heide gaan omzetten in landbouwgrond en naaldbossen. De heide verdween sindsdien in een razendsnel tempo. Als één van de laatste overblijfselen van de heide in de Antwerpse Kempen werd de Kalmthoutse Heide reeds in 1941 als landschap beschermd. De aanleg van grote landgoederen heeft er ook toe bijgedragen dat grote oppervlakten natuurgebied gespaard bleven van versnippering of verkaveling. Zonder dit alles was het huidige natuurpark er nu niet geweest.
About | Copyright ©