Home    Infrastruktuur    Personenvervoer    Goederenvervoer    Route    Links

Inleiding

Einde 19e eeuw werd de regio Kortrijk - Oudenaarde - Ronse - Moeskroen voorzien van een spoorwegnet om arbeidskrachten te vervoeren naar de industriŽle centra van BelgiŽ.  Begin 20e eeuw kwam daar het vervoer van seizoensarbeiders naar Noord-Frankrijk bij.  Van deze spoorverbindingen werd tevens handig gebruik gemaakt om landbouw- en industriŽle produkten tot in de kleinste dorpen te brengen.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam met de opkomst van de (vracht-)auto een kentering.  Het forensenverkeer schakelde massaal over op de eigen auto.  De ene na de andere lokale reizigersvebinding werd gestaakt wegens een gebrek aan reizigers.  Niet veel later sneuvelde op deze verbindingen ook de goederentrafiek ten voordele van het goedkope wegtransport.

De overgang naar de 21e eeuw bracht echter een nieuwe mentaliteitskentering met zich mee.  In september 2000 bracht een plotse opstoot van de brandstofprijzen en de daaruit voortvloeiende vrachtwagenblokkades BelgiŽ en zelfs Europa tot stilstand.  Het besef groeide dat de reserves aan fosiele brandstoffen hun einde naderen, de wet van vraag en aanbod zal aanleiding geven tot verdere prijsstijgingen.  Alternatieve energiebronnen staan echter nog in hun kinderschoenen.  De laatste jaren heeft iedereen de mond vol over de verstikkende verkeersdrukte en het onaanvaardbaar hoge aantal verkeersdoden.

Niet verwonderlijk dat alle spoorwegmaatschappijen groeicijfers kunnen voorleggen inzake vervoerde reizigers.  In onze buurlanden heeft dit geleid tot het oprichten van nieuwe regionale spoorwegmaatschappijen.  Zelfs Europa interesseert zich meer en meer voor studies naar een heropleving van het lokaal spoorvervoer, getuige hun ondersteuning aan het projekt "RijnGouweLijn" in Nederland in het kader van het Interreg IIIB LiRa-projekt.

Kan niet overwogen worden dit ook toe te passen op onze regio?  Uiteindelijk leidend tot een stervormig spoorwegnet met Avelgem als centrum en Kortrijk, Oudenaarde, Ronse en Moeskroen als uiteinden.

Naar boven

Home    Infrastruktuur    Personenvervoer    Goederenvervoer    Route    Links

E-mail: info.korm@skynet.be                                                                                                     29/01/2003

In de verdere teksten worden regelmatig referenties aangehaald waarvan de Internet-adressen te vinden zijn op de pagina met de links.