Leerlingenbegeleiding

Iedere leerling wordt op onze school op meer dan één manier begeleid. Niet alleen zijn er de vakleerkrachten die de studieresultaten van iedere leerling voor hun vak bijhouden, maar zijn er ook een paar extra instrumenten om leerlingen te begeleiden.


1 De Klassenleraar

Een van je leraren vervult de taak van klassenleraar. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten.

De klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.

2 De Begeleidende Klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleraren te vergemakkelijken, komt erop geregelde tijdstippen een "begeleidende" klassenraad samen. Door bespreking van de studieresultaten zoeken je leraren naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar, een vakleraar of door een coördinator een begeleidingsplan worden afgesproken.

Na gesprek met de CLB-medewerker en je ouders is het soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen.
Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB-centrum of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de school­agenda, het rapport of per brief op de hoogte gebracht. In je leerlingendossier worden de resultaten van deze besprekingen en de eventuele adviezen genoteerd.
Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

3 De Cel Leerlingenbegeleiding

Wekelijks vergaderen de coördinatoren, de leerkrachten met een opdracht zorgverbreding (GOK) en de adjunct-directeur. Zij vormen de cel-leerlingenbegeleiding. Een afvaardiging van het CLB sluit zich hierbij aan. Een prioritaire met leerproblemen of problemen op psycho-sociaal en medisch gebied. Ook leerlingen waarbij de studieresultaten niet beantwoorden aan de verwachtingen worden besproken: de cel zoekt hierbij naar meer individuele begeleiding.

Terug naar de homepage.