Het Leuvense geslacht

Udekem


  Literatuurlijst   Gastenboek

Vlaams-Brabantse adel
Intermezzo
Leuvense adel in Wallonië

De voorvaderen van koningin Mathilde

GRAAF d' UDEKEM d'ACOZ (huwt Poolse adel)

vader Graaf (1999) Patrick Paul François Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz Uccle 28.4.1936 Ottignies-Louvain-la-Neuve, 25.9.2008------- Gravin Anna Maria Komorowska, Bialogard, Koszalin, 23.9.1946 (Prinsen in het voorgelacht)

BARONNEN d'UDEKEM d'ACOZ (huwen Oost en West-Vlaamse adel)

grootvader Baron (1921) Charles Joseph Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz, Gent 8.3.1885, Proven 7.12.1968 Burgemeester Proven ------------- Suzanne Marie Désirée Ghislaine Josephe van Outryve d'Ydewalle, (een nicht van Baron Raoul Mazeman de Couthove et de Tonlieu, burgemeester van Proven) Wyngene 22.6.1898, Ypres 6.4.1983

overgrootvader Baron (1900) Maximilien François Xavier Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz, Gent 14.9.1861, Tournai 22.1.1921 ---------- Angélique Maria Josephe Delphine Ghislaine van Eyll, Gent 7.11.1863, Gent 30.3.1935 (Oost-Vlaamse adel van Gelderse oorsprong, met in het voorgeslacht de graven van Gourcy-Serainchamps)

betovergrootvader Baron (1861) Jacques Albert Bernard Joseph Ghislain d'Udekem d'Acoz Leuven 5.4.1828, krijgt in 1861 de toelating om samen met zijn oude vader de titel baron te dragen en in 1886 om d'Acoz toe te voegen aan de familienaam, nadat hij het familiedomein van de hand deed. Huwt te Bellem 7.9.1860 -------------- Alice Marie de Kerchove, (in het voorgeslacht van Pottelsberghe de la Potterie, merk de tweetaligheid, Belgischer kan het in de vanouds tweetalige familie d'Udekem niet) Gent 8.5.1838, Bellem 3.11.1877.

BARONNEN d'UDEKEM (huwen Henegouwse en Brabantse Adel)

oudvader Baron (1829) Gérard François Xavier d'Udekem, Leuven 21.3.1785, Leuven 10.7.1866 (belastingsontvanger) huwt te Leuven 26.4.1827 ----------- Justine Ferdinandine Gérardine Ghislaine de Posson, Andenne 7.6.1799, Leuven 1.6.1884 (dochter van de seigneur de Wanfercée. Haar moeder was een d'Onyn)

oudgrootvader Baron (1816) Jacques François Joseph d'Udekem, Leuven 26.2.1758 Seigneur van Acoz, Lasprelle Villers-la-Potterie. De laatste Seigneur de Villers-la-Potterie in 1782. Na de Franse revolutie krijgt hij in 1816 de titel van Baron in het ridderschap van Henegouwen. Erft het kasteel van Acoz. , Leuven 9.6.1829 huwt te Leuven 2.6.1783 ----------------------- Maximilienne Josephe d'Onyn de Chastre, Leuven 1.5.1763, Leuven 30.4.1839 ; (Brabantse adel, uit de Leuvense geslachten, dochter van de burgemeester van Leuven en van barones de Herckenrode)

d'UDEKEM, SEIGNEURS DE GEURTCHIN (huwen Brabantse, Henegouwse en Luikse adel)

oudovergrootvader Ferdinand Philippe Joseph d'Udekem, seigneur de Bossut en Faigne, etc., Bossut en Faigne 2.4.1720, 4.6.1770, bur. Bossut huwt te Leuven 23.4.1754 (verwierf het dorp waarin het domein Guertechin gelegen was, burgemeester van de stad Leuven) ------------Marie Barbe Thèrèse de la Bawette (kasteelheren Brabant, de la Bauwette uit de Leuvense geslachten) , Wavre 4.9.1732, Leuven 10.7.1768

oudbetovergrootvader Michel Joseph d'Udekem, seigneur de Guertchin, Bossut, dicht bij Leuven, 30.11.1684 Militair, luitenant in het regiment van de la Marck (Frankrijk, familie van zijn moeder) - huwt ------------ Bonne Marguerite de Borlé Maastricht 31.3.1683 (dochter van een luitenant)

stamvader Maximilien François d'Udekem, seigneur de Guertchin Bossut 29.8.1636, 23.9.1703. Woudmeester in dienst van de hertog van Arenberg. Militair (in dienst van Frankrijk en later Oostenrijk) huwt te Mons (Sainte Waudru) 26.8.1676 ----------------- Anne Catherine de Marotte de Calnelle, bapt. Noville au Bois 27.12.1657, 25.1.1694 (Henegouwse adel met in het voorgeslacht de graven van de la Marck -Arenberg).

stamgrootvader Gérard d'Udekem, seigneur de Guertchin, Gottechin en Rosières 1649 (kapitein in het regiment van Brias, in dienst van de koning van Spanje, Filips IV, de 'hertog van Brabant') huwt ----------------- Marguerite de Nobili alias Nobily-Nary (in het voorgeslacht d' Ursel).

stamovergrootvader Jean d'Udekem, seigneur de Guertchin en Rosières, 16.6.1607 Militair (kapitein van de cavalerie o.a. in dienst van de Prins van Oost-Friesland en -in de tijd van de Godsdienstoorlogen - van de hertog de Guise, die een katholiek voorman was.) huwt ------------- Catherine de Veve de Hollegnoul.

stambetovergrootvader Jean d'Udekem, seigneur de Guertchin, 14.5.1567 Kapitein van de cavalerie huwt -------------- Jeanne de la Tour Chindrieux (haar vader was net als hij een kapitein in dienst van de Spaanse koning Filips II, de nieuwe 'hertog van Brabant' en een seigneur (van Rosières))

stamoudvader Gérard d'Udekem, 20.9.1547 huwt ------------ Gertrude Pinnock (Leuvens riddergeslacht. Kleindochter van de kasteelheer van Horst, Amelric Pinnock, die met een d'Arschot de Schoonhoven huwde, met in het voorgeslacht van Diest. De familie Pinnock steunde de Bourgondisch-Habsburgse Maximiliaan, voogd van de hertog van Brabant)

stamoudgrootvader Jean d'Udekem, (Jan VIII) 1518 Rentmeester van St-Kwintens te Leuven, erft Guertechin. huwt ---------- Jacqueline de Limmingen (uit de familie Uten Liemingen, de familie die de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van de stad Leuven), genaamd van Rillaer (in Brabant)

stamoudovergrootvader Georges d'Udekem, ca. 1410, 15.8.1472 verwerft Guertechin in 1468 van Margareta van Wilre, die gehuwd was met Mathias van Bierbeek. Margareta van Wilre was een dochter van Guillaume van Wilre en Elisabeth d'Udekem, die op haar beurt een dochter was van Jan van Udekem die met een van Herent gehuwd was. Het erfgoed Guertechin gaat dus over van het ene kleinkind op het andere van Jan V van Udekem. Geen van de drie vrouwen van Georges d'Udekem bezorgt hem een mannelijke opvolger. Hij heeft een natuurlijk kind met Beatrix Gieliart uit Hamme, de hierna genoemde Jean d'Udekem


stamoudbetovergrootvader Henri II d'Udekem, 1424 huwt ----------- Marguerite van Holsbeke, 5.1.1439 Merk de overgang naar het Frans in de Bourgondische periode

JAN VAN UDEKEM, VAZAL VAN BRABANT (huwen Brabantse adel)

edelvader Jan V van Udekem (1414) ----------- Margriet van Herent

edelgrootvader Jan IV van Udekem (1375) ------------ Elisabeth van Huysinghen (dochter van Godfried van Huysingen en Helene van Udekem)

edelovergrootvader Jan III (1338), heer van Udekem, huwt --------- Jeanne van Huldenberghe

Tot hier is de stamboom van koningin Mathilde (openbaar) gekend. Volgens Baron de Herckenrode gaat de afstamming terug tot Rosso Van Udekem, maar volgens Guido Joris, die het geslacht Udekem ten gronde bestudeerd heeft (en zijn resultaten aan de familie Udekem afstond), wordt er al te graag een link gelegd met Reinier, die het klooster van Gemp stichtte. Wat wel zeker is, is dat de bronnen van het geslacht Udekem in het Leuvense moeten gezocht worden en dat het oorspronkelijke 'Udinga Haima' (in de streek van Korbeek-Lo), waar de Udekems van afstammen, een nederzetting was van de lieden (het nageslacht) van Baron Udo.

Jan II
Jan I
Deze vazallen en andere nakomelingen van Rosso van Udekem waren zo goed als zeker ook in dienst van de Heren van Bierbeek - dichte bloedverwanten van Karel De Grote - tot de baronie, één van de belangrijkste en grootste van Brabant en zo goed als een vrijstaat met eigen meerdaalwoud, in 1248 haar vrijheden moest afstaan aan het latere hertogdom Aarschot. In 1363 wordt een Jan van Udekem vermeld als burgemeester van Bierbeek. Vanaf 1620 bezit van de Hertog van Arenberg.

VAN UDEKEM 1156, HEER VAN UDEKEM, PELLENBERG, LUBEEK EN SCHAFFEN

Rosso Van Udekem: Heer over de streek tussen Leuven en Diest, waar hij gehuwd was met een lid uit het roemrijke geslacht van Diest. Vazal van de Hertog van Brabant en vader van vazallen. Zijn jongste zoon Reinier sticht een klooster in het van zijn vader geé«rft heim en huwt met Lawreta van Peruwelz, een bloedverwante van de Hertog.

UDO BARONNEN VAN ODESWALD (huwen Frankische adel)

Udekem

Koen Hendrickx


kh@skynet.be


English Version


To the official site of the d'Udekem Family