Het Leuvense geslacht

Udekem


  Literatuurlijst   De voorvaderen van koningin Mathilde   Gastenboek

Intermezzo


de geslachten van Leuven en Brussel: uitgestorven lijnen.

Wapen van Udekem Vlaams Brabantse Adel
Intermezzo
Leuvense adel in WalloniëEr is mogelijk een rechtstreekse lijn van vaders op zoons, die zo je wil een stam vormt, tussen de Frankische Baron Udo, die in 939 leefde, en de vader van koningin Mathilde. Dankzij die stam leeft de naam Udekem voort in het grafelijk geslacht d'Udekem d'Acoz, dat door de kleinzonen van de grootvader van koningin Mathilde, onder andere door Mathilde's broer, graaf Charles-Henri d'Udekem d'Acoz, zal worden verdergezet. De andere namen (d'Udekem de Guertechin en d'Udekem Gentinnes) zijn nauw verbonden met die lijn en van recente datum. Verder is de naam Udekem zo goed als verdwenen. Wat gebeurde er dan met de andere nakomelingen van Udo? Geen kinderen, alleen meisjes, naamsverandering, het kunnen allemaal redenen zijn waarom Udekem momenteel vooral doorleeft in het nageslacht van de betovergrootvader van koningin Mathilde, Baron Jacques Albert Bernard Joseph Ghislain d'Udekem d'Acoz.Tussen de Udekems die zich buiten de rechtstreekse lijn van de lieden van Udo naar Graaf Patrick bevonden zijn er toch een aantal buitenbeentjes, die zich kunnen liëren aan de geslachten van Leuven en Brussel.

Leuven
Een overblijfsel van de eerste stadsomwalling van Leuven, nu nog te bezichtigen in het Leuvense stadspark. Deze overblijfselen begrensden de tuin van de woning van de Udekems te Leuven De Udekems uit het Korbeekse behoorden door huwelijksbanden of alliantie tot het Leuvense geslacht Gielis, een van de zeven geslachten die een raadsheer aan de stad leverden. Ze werden raadsheer van Leuven toen het prachtige gothische stadhuis in gebruik genomen werd en Leuven bekendheid verwierf als universiteitsstad. In Leuven verbleven de Udekems in het 'hôtel Udekem', dat gelegen was achter de muren die u op de prent hierboven kan zien. Verschillende generaties werden raadsheer van de stad.

De eerste Leuvense raadsheer uit de familie Udekem was Loenis van Udekem.

In 1478 trok Loenis als kapitein van het Leuvense voetvolk en in 1479 als kapitein van het paardenvolk ten strijde tegen Lodewijk XI, de eerste absolute monarch van Frankrijk. Dit deed hij in dienst van Maria van Bourgondië, wiens vader Karel de Stoute in 1477 gevallen was in de strijd te Nancy.

De Nederlanden bleven in Bourgondisch-Habsburgse handen, maar het in het huidige Frankrijk gelegen hertogdom Bourgondië kon niet gered worden. Wel behaalde de Habsburgs-Bourgondische alliantie in 1480 nog een kleine zege in Luxemburg, met Loenis als kapitein van de Leuvense speerdragers, met hulp van Engeland en van een legertje Zwitsers (pauselijke huursoldaten). Twee jaar later, in 1482, stierf Maria van Bourgondië na een val van haar paard. Ze werd opgevolgd door Filips de Schone.

Leuven Na deze dappere raadsheer werden nog twee Udekems raadsheer te Leuven.

Brussel
Ook Brussel kende vanouds een aantal geslachten die de stad bestuurden, en ook daar kan een Udekem zich liëren met één der geslachten. Via het huwelijk tussen Gérard d'Udekem, seigneur de Guertchin, Gottechin en Rosières en Marguerite de Nobili alias Nobily-Nary komen de Udekems in het bezit van de seigneurie de Gentinnes, die in 1716 bevorderd wordt tot baronie. Het was Charles Ghislain d'Udekem, een kleinzoon van Gérard d'Udekem, die in 1716 de eerste baron wordt van Gentinnes. In 1735 wordt hij via Serhuyghs toegelaten tot de geslachten van Brussel. Zijn zoon Baron Robert d'Udekem blijft zonder opvolger.

Leuvense adel in WalloniëKoen Hendrickx


kh@skynet.be


English Version


To the official site of the d'Udekem Family