The House of

Udekem


  Bibliography   The forefathers of Queen Mathilde   Guestbook


Bastiaensen, Jean. Prins Filip & prinses Mathilde. Twee families met een geschiedenis. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 1999.
de Fossa, C. Les ascendances belges et polonaises de la future duchesse de Brabant. L'Eventail, 111, octobre 1999, N ° 7, p. 4-5.
de Herckenrode, Leon. Collection de tombes, epitaphes et blasons. Gand, 1845.
Halflants, Jacques e.a. Algemeen overzicht van de geschiedenis van de gemeenten Binkom, Linden, Lubbeek, Pellenberg. Heemkundige kring Libbeke Lubbeek, 1978.
Joris, Guido; Kennis, Joris. Korbeek-Lo en zijn fanfare. Geschiedenis en cultuur. Koninklijke fanfare Orpheus vzw, Leuven 1991.
Martens, Erik. Uit het verleden van de gemeente Oud-Heverlee. Gemeentebestuur Oud-Heverlee, 1981.
Matthyssen, Kristin. koningin Mathilde stamt volgens vorser af van roemrijke lieden van Udo http://asp.gva.be/dossiers/-m/mathilde/stamboom.asp. Gazet van antwerpen 23/03/2001
Neefs, Emm. Le Monastè re de L'Ile-Duc à Gempe. http://users.compaqnet.be/gempe/l'Ile-Duc.htm
Noppen, Constant. Wel en wee van Kortrijk-Dutsel. Nova et Vetera. Leuven, 1952.
Reitwiesner, William Addams. Some ancestry of Mathilde d'Udekem d'Acoz. http://members.aol.com/reitwiesne/overflow/udekem.html 1999.
Van Ermen, Eduard. KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte. Departement geschiedenis: Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven, Diss. doct. letteren en wijsbegeerte Leuven 1989
Van Even, E. Louvain dans le passé et dans le present. Fonteyn, Leuven, 1895.
Van Even, E. Geschiedenis van Leuven geschreven in de jaren 1593 en 1594 door Willem Boonen. Fonteyn, Leuven 1880.
Vannoppen, Henri. Familiekunde rond Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz, echtgenote van Kroonprins Filip van België. In: Vlaamse Stam, jg. 35, nr. 11-12 november 1999.
Vanroelen, J. Wetenswaardigheden betreffende de familie d'Udekem. Ons Landens Erfdeel. Jaargang 23, nrs 57 en 58. 2000


kh@skynet.be


Dutch Version


Official site of the d'Udekem Family