EUGEEN KENNOF NV

Terug naar Kennof/WSRB (home)

  Alle grond- en afbraakwerken.
  Aanleggen van opritten en parkings.
  Binnenafbraak, zowel machinaal als manueel.
  Verhuring van graafmachines:
   1,5 Ton incl schieter
   5,5 Ton incl schieter en sorteergrijper
   14,5 Ton incl sorteergrijper
  Verhuring van zeefmachine
  Leveren van:
   Kasseien
   Teelaarde (met attest)
   Zeefzand (copro)
   Gebroken mengpuin 0 / 56 (copro)

W.S.R.B. BVBA, Biezeweg 13b, 9230 Wetteren
Tel.: +32 9 252 16 88
Fax.: +32 9 252 48 66
Gsm: 0475 29.10.73
wetters@skynet.be

Eugeen Kennof n.v., Biezeweg 13b, 9230 Wetteren
Tel.: +32 9 252 16 88
Fax.: +32 9 252 48 66
Gsm: 0475 29.10.73
wetters@skynet.be