KALLIGRAFIE VANDAAG

KALLIGRAFIE ALS ...

SCHOONSCHRIFT
SCHRIFT-BEELD
KUNST
 • degelijke basis-
  cursussen
 • vervolg-
  cursussen
 • vervolmakings-
  cursussen
 • stages
 • workshops
 • boeken
 • tentoon-
  stellingen
 • verenigingen
 • ...
 • eigen weg
 • experiment
 • formeel
 • informeel
 • extra dimensie
 • alle beeldende
  aspecten
 • vorm
 • kleur
 • compositie
 • ritme
 • beweging
 • contrasten
 • evenwicht,...
 • leesbaarheid soms
  ondergeschikt
 • tentoonstelling
 • plezier in het
  expressief beel-
  dend bezig zijn
  met lettertekens
 • ...
 • schrift als
  communicatie
 • vaardigheden
 • letterstudie
 • materialenkennis
 • spatiëring
 • oefening
 • ritme
 • schrijfplezier
 • ...
 • nieuwe letterstijlen
 • lay-out
 • kleur
 • uitbreding
  materialen
 • experiment
 • vormgeving
 • plezier in schrijven
  en vormgeven
 • soms passie
 • onderscheid tussen
  goed en slecht,
  wat kan en wat
  niet
 • ...

Het begint met het volgen van een degelijke basiscursus. Raadpleeg hiervoor de lesgeverslijst van Kalligrafia, te vinden op 'info links contact' in het linker menu. In een basiscursus leer je het schrijfmateriaal kennen en hanteren, bestudeer je een lettertype en oefen je dit grondig in.
In de meeste basiscursussen wordt het 'humanistisch cursief' aangeleerd, een schriftsoort die alle kenmerken van schoonheid in zich kan dragen : evenwicht, ritme, soberheid, duidelijkheid, elegantie,... De cursiefletter is ook één van de lettertypen waarvan de schoonheid bepaald wordt door een perfect samengaan van vorm en functie.
Het schrift is namelijk relatief vlot (na veel oefening natuurlijk) te schrijven, is zeer duidelijk en leesbaar, en het bezit een functionele soberheid en elegantie die het, wanneer het volgens de regels van de kunst geschreven wordt, een eeuwigheidswaarde geeft.
Een tweede basiscursus van een ander lettertype en/of een cursus 'Anglaise' of 'Zwelschrift' ,waarbij je de spitse pen gebruikt in plaats van de brede, verruimt je mogelijkheden en inzichten...
Vergeet ook niet lid te worden van een kalligrafievereniging, zoals 'Kalligrafia' (site is momenteel onbereikbaar!) , die je via haar tijdschrift 'Letternieuws' op de hoogte brengt van het nationale en internationale kalligrafiegebeuren met o.a. cursusaanbod, boekbesprekingen, workshops, educatieve pagina's, tentoonstellingen, manifestaties,...
En dan zijn er nog de vervolg- of vervolmakingscursussen (alhoewel je natuurlijk nooit volmaakt bent) die het mogelijk maken je grenzen te verleggen van het louter 'schoonschrijven' naar meer : o.a. variaties op letters, compositie, materialenkennis, contrasten, structuren, lettervormstudies, lay-out, nieuwe technieken, kleuren, letters in reliëf, experimenteel werken, informele kalligrafie, ...
Ondertussen zullen er wel reeds meerdere jaren voorbijgegaan zijn en heb je ervaring, bagage en inzicht opgedaan die het je mogelijk maken op je eigen benen te staan, en waarmee je alle kanten uit kunt. En waarom niet eens deelnemen aan een tentoonstelling of een kalligrafiewedstrijd ?

Kalligrafie als 'schoonschrift'
Kalligrafie als 'schrift en vorm'
Kalligrafie als 'kunstvorm'

Terug naar vorige pagina ! Verder naar volgende pagina !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

Top van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Top van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Top van deze pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

Top van deze pagina

 

 Naar 'Home'
naar 'Wat is kalligrafie'
Naar 'Kalligrafie vandaag'
Naar 'Toepassingen'
Naar 'Werkstukken'
Naar 'Info, Contact, Links'
Naar 'Basiscursus Humanistisch Cursief'
Vragen in verband met kalligrafie? Suggesties in verband met deze site? Contacteer mij via e-mail

 

Andreas kalligrafeert (tekening van Frank Ivo, waarvoor dank!)

                 K A L L I G R A F I E  A N D R E A S