Er bevinden zich 6178 personen en 2169 families in het bestand. 
Ze vertegenwoordigen in het totaal 1584 achternamen.
Laatste aanpassing op 19-06-2001.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

 

Lijst met achternamen
Achternamen en plaatsnamen die in de database voorkomen
Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen
Tabel van de plaatsnamen


Eigenaar database

Jean-Pierre Vandeput
rue de l'Eglise 8
B-1495 Corbais

Aantal bezoekensedert 21-06-2001

GED2WWW 1996,1997 Leslie Howard - 1998 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg.