Belangrijk Bericht


"Zoals gevreesd is de operatie alles behalve een succes geworden. De eerste training, na stopzetting racen, nu ongeveer een jaar wees uit dat het gekkenwerk zou zijn om opnieuw te gaan racen. De schouder houdt het niet, bij het rechtzetten van de motor blijft deze uit de kom springen, zowel voorwaarts als achterwaarts. Nieuw doktersbezoek moet uitwijzen of dit nog te "repareren" valt." .