Home

Begeleiding via e-mail

wp267ff49f.gif

Vorming voor basisbegeleiders van jongeren

 

Mensen die dicht bij jongeren staan, weten meestal goed wat er bij de jonge mens vandaag leeft. Ze zien de grote verschillen tussen diegenen waar het leven vanzelf gaat, en diegenen waar het niet zo gemakkelijk verloopt.

 

Als begeleider is het niet altijd duidelijk hoe je daarmee omgaat.

Hoe je antwoordt op vragen die je niet verwacht.

Hoe je omgaat met jongeren en hun leefwereld.

Hoe je op de juiste manier naast jongeren gaat staan die het moeilijk hebben.

 

Voor hen, ouders, leraren,  jeugdconsulenten, begeleiders in jeugdbewegingen,.... richt het JOG vormingsactiviteiten in.

Bespreking van jeugdproblematieken door voordrachten en/of boekbespreking.

 

De vorming kan de relatie tussen begeleider en jongere vergemakkelijken en verbeteren.

 

wp267ff49f.gif

  De toekomstige opleiding voor basisbegeleiders wordt tijdig bekend gemaakt

wp267ff49f.gif

 U vindt meer info op de site van HulpOrganisaties wanneer vorming ingericht wordt.

 

wp267ff49f.gif
jogaf1.jpg (25774 bytes)

Begeleiding via e-mail

Home

Send mail to the jogvzw@jog.be with questions or comments about this web site.

Last modified: 28/03/2008

wp0bee70f9.jpg