Start ] Mijn club ] Geschiedenis ] Technieken ] Garami baraki 2005 ] Verhaaltjes ] Woordverklaring ] Links en awards ] Reactiepagina ]

De sai

De sai

De saï is een metalen vork van 30 tot 40 cm lengte. Oorspronkelijk zou dit wapen een boerenwerktuig geweest zijn op het eiland Okinawa. Men denkt dat dit werktuig zou gediend hebben om plantgaten te maken. Normaal werden twee saï gebruikt, één voor elke hand en deze kon een zwaardslag pareren. Soms werd een derde saï extra in de gordel gedragen waarmee kon gegooid worden.

Met de saï werd niet enkel gepareerd, maar kon men ook dodelijke slagen geven in de nek of een steek in de keel of ogen. Toen dit wapen eerst geïntroduceerd werd in Japan noemde dit jutte met maar één zijwaartse vork. De Japanse politie vondt dit een effectief wapen tegen uitvallen met een zwaard van een samurai. Deze kaste hield op te bestaan in 1868, doch er waren in die tijd nog vele ex-samurai die niet akkoord waren met de heersende wetten en het zwaardverbod aan hun laars lapten. Een goed getrainde saï-beoefenaar kon zelf de kling van een zwaard ermee breken. Bij arrestaties kon dit wapen behulpzaam zijn om ermee op gevoelige plekken te drukken. De saï geraakte bekend doordat het soms in karate demonstraties werd gebruikt. Tegenwoordig is het het kunst op zijn eigen en vormt een onderdeel van het kobudo (oude Japanse wapenkunst).

Vroeger werd de saï gesmeed waarbij de twee vorken aan elkaar werden gezet volgens een procédé gelijkaardig aan het vervaardigen van een zwaard. Tegenwoordig wordt de saï in één stuk gegoten en is deze gemaakt uit roestvrij staal.

 

 

 


 Copyright  2005

Created by Nathalie Baten

 

    Voeg deze site bij je favorieten

 
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search