Start ] Mijn club ] Geschiedenis ] Technieken ] Garami baraki 2005 ] Verhaaltjes ] Woordverklaring ] Links en awards ] Reactiepagina ]

De nunchaku

De nunchaku

De jongste jaren hebben Oosterse "mystieke" culturen in Europa enorm aan populariteit gewonnen. Een golf van Chinese en Japanse gevechtsfilms wekte ten slotte een enorme belangstelling voor minder gekende sporten zoals hapkido, nin jitsu .. Met die speciale gevechtsvormen deden ook de typische Oosterse wapens hun intrede. Vooral de nunchaku, het geliefde wapen van Bruce Lee valt in de smaak. Dit moordend wapen heeft aan het uiteinde een slagkracht van 500 kg per vierkante cm en klieft tegen een topsnelheid van 400 km per uur door de lucht.

De nunchaku zelf bestaat uit 2 houten knuppeltjes met een lengte van 20 tot 40 cm die verbonden zijn door middel van een ketting of koord. Er zijn ook metalen exemplaren op de markt.
De safety nunchakuís vervaardigd uit zacht materiaal worden gebruikt voor het nunchaku do - de wedstrijdvorm, waarbij de tegenstander een extra bescherming op de schouder heeft.
De houten nunchakuís worden door de wet aanzien als verboden wapen en kunnen in BelgiŽ en Nederland niet gekocht worden. De ander ons omliggende landen - Duitsland, Frankrijk, Spanje... maken er geen probleem van om de nunchaku vrij te verkopen.

Afkomstig uit het land van de rijzende zon, vindt de nunchaku zijn oorsprong in de door de plattelandsbevolking gebruikte dorsvlegel. In de 13de eeuw leefden de bewoners van Okinawa in permanente staat van oorlog. Vermits enkel de samurai een zwaard mochten dragen, waren de boeren aangewezen op andere tuigen om zich te verdedigen tegen bendes.

Zo evolueerde de dorsvlegel van werktuig tot 1 van de meest gevreesde wapens. De legende verhaalt zelfs dat de boeren zo bedreven raakten met de nunchaku dat het neerhalen van vliegen in volle vlucht een geliefkoosde bezigheid was.

De misbruiken die in ons land werden geconstateerd, wekten uiteraard de belangstelling van de gerechtsdiensten. In de omzendbrieven werd de nunchaku gecatalogeerd onder de verboden wapens. Men mag ze wel in het bezit hebben, maar de dracht ervan op straat is formeel verboden en strafbaar. Met de wettekst in de hand tracht het gerecht het zwaaien met de levensgevaarlijke, flitsende vlegeltjes strikt beperkt te houden tot de plaatsen waar sportieve belangstellenden zich in de edele Oosterse gevechtssport willen bekwamen.

 


 

 

    Voeg deze site bij je favorieten

 
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search