Weer en klimaat. De mens hangt af van weer en klimaat.

Voeding verschilt volgens het klimaat

Zonder eten kan men niet leven, want voedsel verschaft de nodige kracht. De kracht (energie) die het voedsel inhoudt wordt uitgedrukt in joule: J. 1 kilojoule of 1kJ = 1000 J. De dagelijkse energiebehoefte verschilt van mens tot mens en volgens het klimaat, maar gemiddeld zijn tenminste volgende rantsoenen noodzakelijk: in India 9000 kJ, in Italië 10300 kJ, in België 10700 kJ, in Zweden 11700 kJ en in waarnemingsstations in de poolgebieden zelfs 20000 kJ. Het is duidelijk dat de mens in koudere gebieden meer energie nodig heeft dan in warmere gebieden.

In België bestaat ons ontbijt uit tarwebrood, terwijl de Indiër rijst eet en een Afrikaan een koek van maniok- of maïsmeel of banaan. Wij in de rijke landen, gebruiken veel gewassen die niet in ons klimaat groeien: bv. koffie, thee, cacao, bananen, aardnoten, palmolie. Wij kunnen ze echter in warmere streken kopen en invoeren.


De mens beschermt zich tegen het weer

Tijdens de strenge winters in Noord- en Oost-Europa draagt men vaak pels, maar in de warme streken tussen de keerkringen beperkt de kleding zich vaak tot een minimum. Een woning is ook onmisbaar. Ze beschermt ons tegen regen, wind, hitte, koude. In de Sahara (grootste woestijn op aarde) heeft een woning dikke, witgekalkte muren en heel kleine ramen om de hitte te weren. In koudere streken zijn de ramen vooral gericht naar het zuiden om alzo veel licht en zon op te vangen. Langs de windzijde zal men vaak hagen en of bomen planten. In België zijn in Vlaanderen de meeste huizen opgetrokken in baksteen (gebakken klei) en in de Ardennen zijn de muren vooral van natuursteen. Zo zie je dat de mens bij de keuze van het bouwmateriaal, de indeling en de richting van zijn woning rekening moet houden met het klimaat.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.

De 13 stappen van rijst verbouwen.

Stap 1: Het selecteren van de zaadjes. Sommige zaadjes zijn leeg en ze willen alleen de beste zaadjes planten. Eerst worden dus de lege van de volle gescheiden. Dit doen ze door de zaadjes in zout water te gooien, de volle zullen dan naar beneden zakken en de lege blijven drijven.

Stap 2: De zaadjes planten in kleine bakjes met compost. Na ongveer 14 dagen zijn ze groot genoeg.

Stap 3: Het veld ploegen met hulp van een waterbuffel genaamd Suzan.

Stap 4: Het planten van de inmiddels kleine rijstplantjes uit de bakjes in het omgeploegde veld.

Stap 5: Irrigatie en onkruid wieden. Door met de hand een geul te maken in het zand laten ze steeds water in het veld stromen zodat de rijst planten onder water blijven staan. Het onkruid wordt met de hand eruit getrokken, tot een bal gemaakt en weer terug de grond in gestopt als compost.

Stap 6: Het oogsten van de rijstplanten met een zelfgemaakte zeis.

Stap 7: De inmiddels gedroogde rijstplanten bij elkaar binden en de zaden eruit slaan.

Stap 8: Met grote waaiers over de zaden waaieren/blazen om de goede rijst van de slechte te onderscheiden. (De goede zaden zijn zwaar en blijven liggen, de slechte zijn licht en waaien weg)

Stap 9: De rijst vanuit de bergen terug naar de boerderij brengen. (Alleen in het natte seizoen)

Stap 10: De zaden stampen zodat de schillen ervanaf gaan en de rijst eruit komt.

Stap 11: De gestampte zaden zeven zodat er 3 verschillende delen overblijven:
- De rijst
- Het fijne stof van de zaden wordt gebruikt als kippenvoer
- De schilfers van de zaden worden gebruikt om rijstwhiskey van te maken

Stap 12: De rijst weken in water voor 3 tot 10 uur en daarna schoonspoelen.

Stap 13: 10 minuten stomen, dan de rijst omdraaien en nog een keer 10 minuten stomen.