WEER EN KLIMAAT

BEGRIPPEN OVER WEER EN KLIMAAT

Klimatogram van Ukkel

foto116.jpg

Extra uitleg over het begrip temperatuur. Klik hier.

Temperatuurkaarten KMI. Klik hier.

Alles over het weer in België, klik op Meteo België.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.

HET KLIMAAT

TEMPERATUUR: het eerste klimaatelement


De temperatuur: schommelingen en gemiddelden

Figuur 1
foto114.jpg

figuur 2
foto115.jpg

Op bovenstaande figuur lees je de verschillende standen van het kwik in een thermometer om de twee uur. Indien je die standen onderling verbindt, krijg je op de volgende figuur een curve. Deze curve geeft de wijzigingen, d.w.z. de schommelingen van de temperatuur in de loop van één dag. De hoogste temperatuur (maximumtemperatuur) = 10° C. De laagste temperatuur (minimumtemperatuur) = -5° C. De dagschommeling is het verschil tussen de maximumtemperatuur en de minimumtemperatuur. De gemiddelde dagtemperatuur bereken je door de som van alle metingen te delen door hun aantal.
In de praktijk zul je werken met een minimum- en maximumthermometer. Indien de minimum- en de maximumtemperatuur beide boven of onder het vriespunt liggen, dan deel je de som door 2. Wanneer het minimum onder het vriespunt en het maximum boven het vriespunt ligt, moet je het verschil delen door 2.

Met de gemiddelde dagtemperatuur kan men een maandcurve opstellen. Hieruit berekent men het maandgemiddelde en de maandschommeling van de temperatuur. Met de 12 maandgemiddelden kan men een jaarcurve tekenen. (Zie klimatogrammen bovenaan de oefeningen.)

Voor Brussel (België) valt maximum in juli (17,5° C) en minimum in januari (2,5° C).
De jaarschommeling bedraagt 15° C.
Het jaargemiddelde bedraagt 10° C.
Brussel kent een zachte winter en een frisse zomer.

Op een isothermenkaart leest men de temperaturen af.
Alle punten met dezelfde gemiddelde temperatuur door een lijn verbonden noemt men een isotherm. Zo bestaan er januari- en juli-isothermen. (Zie onderstaand voorbeeld van juli-isothermen in België.)

foto117.jpg

De temperatuur verschilt volgens de jaargetijden.

Figuur 3
foto118.jpg

Bovenstaande figuur toont je hoe de duur van dag en nacht in de loop van het jaar veranderen. De langste dag is 22 juni, dan komt de zon op in het noordoosten, klimt zeer hoog aan de hemel en legt een lange weg boven de horizon af. Het noordelijk halfrond krijgt dan veel warmte en de zomer begint. 22 december is onze kortste dag van het jaar. De zon komt dan op in het zuidoosten en gaat reeds onder in het zuidwesten. Het is dan koud en de winter gaat beginnen.