Weer en klimaat. De mens hangt af van weer en klimaat.

Weer en klimaat hinderen soms het verkeer

Tijdens de wintermaanden zorgen wind, mist en ijzel voor talrijke verkeersongevallen en verkeersopstoppingen. Radio, tv en kranten geven dan ook dagelijks inlichtingen over de toestand van de wegen. In het zuiden van het land zijn het aantal vorst- en sneeuwdagen veel groter waardoor het verkeer meer hinder ondervindt. In Oost-Europa waar het in de winter veel kouder is vriezen zelfs kanalen en rivieren dicht. IJsbrekers zijn dan ook nodig. De zeevaartroutes in de Botnische Golf en de Noordelijke IJszee worden dan ook vrijgemaakt door zeeijsbrekers. Sommige worden aangedreven door atoomkracht.

Zie schepen aangedreven door atoomkracht. Klik hier.

In het weerbericht gebruikte men vroeger LETTERS om de weeromstandigheden te geven.
Deze letters zijn: A, B, C1, C2, D, E, F, G.

Nu gebruikt men kleuren!

1. Normale toestand; zacht weer. Nu GROEN
2. Normale toestand zonder gevaar voor het verkeer. Nu GROEN
3. Uitzonderlijke situaties met plots karakter en van korte duur, welke een onmiddellijk optreden noodzakelijk maken. Nu ROOD
4. Verschillende slechte weerstoestanden met beperkte invloed op het verkeer: sneeuwbuien, mist, ijzel. Nu GEEL
5. Harde en bestendige wintersituaties waarvan de gevolgen een zware ontreddering van het land kunnen meebrengen. Nu ROOD
6. Koude nachten met gevaar voor vorming van rijm- of ijzelplekken, lichte sneeuwval. Nu ORANJE
7. Ochtend koude met gevaar voor vorming van rijm- of ijzelplekken, lichte sneeuwval. Nu ORANJE
8. Harde en bestendige wintersituaties: algemene sneeuwval of slecht weer met zware storingen voor het verkeer. Nu ROOD


Toeristen zoeken de bossen, de zon of de sneeuw

Vele vakantiegangers genieten van rust en zuivere lucht in de bossen van de Kempen en de Ardennen. Bossen worden nu fel gewaardeerd als recreatiegebied. De kusten van de Middellandse Zee zijn de belangrijkste toeristische zone in Europa: de droge en warme zomer lokt jaarlijks zowat 100 miljoen vakantiegasten. Die toeristen verteren natuurlijk zodat Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland daaraan een bron van inkomsten hebben. De jonge bergketens in Zuid-Europa (Alpen, Apennijnen, Pyreneeën) tellen ook veel toeristische centra vooral in de winter, maar ook in de zomer.


De mens poogt weer en klimaat aan te passen

De verwarming in de klas is één van de pogingen van de mens om in een ruimte de temperatuur en de vochtigheid te regelen. De tuinbouw maakt gebruik van kassen waarin men tijdens de winter de temperatuur verhoogt. Zo heeft men buiten het normale seizoen ook groenten, fruit en bloemen. De prijs ligt wel hoger. Daarom moeten ze zich toeleggen op hoge kwaliteit. Windenergie kan men benutten voor het opwekken van elektriciteit. Ook worden er pogingen gedaan om de zonnewarmte (zonnecellen) te benutten voor de elektrische verwarming van woningen.


Een moderne kwaal: de luchtvervuiling

De uitlaatgassen van een rijdende auto bevatten koolstofdioxide, lood- en zwavelverbindingen die onze gezondheid bedreigen. Ook de huishoudelijke verwarming met steenkool en stookolie en de uitstoot van de warmtekracht-centrales en allerlei fabrieken veroorzaken luchtverontreiniging in dicht bewoonde gebieden. Denk hierbij aan de gevaren als zure regen en te hoge opwarming van de atmosfeer. Vooral bij windstilte dreigt gevaar, omdat de giftige stoffen dan niet verspreid of weggewaaid worden.


Voor uitleg over klimaatverandering, klik op OPWARMING VAN DE AARDE

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.