Water

Kruiswoordraadsel in verband met water op het vaste land. De in te vullen woorden staan hieronder. Door er op te klikken krijgt men nadere uitleg.

Irrigatie geeft leven maar ook dood
In veel landen regent het bijna nooit. Daar moeten ze dus zuinig zijn met hun water. Toch hebben gewassen water nodig.

Boeren uit arme landen geven hun gewassen water door kleine geulen te graven tussen de gewassen door. Dit water kom ergens uit een rivier. Deze manier van water geven heet irrigatie. Alleen slibben de geulen snel dicht, dus moet een boer de geulen weer openmaken met een schep. Het is erg moeilijk werk aangezien het water niet te snel mag lopen want dan komen de planten te sterven. Het kan natuurlijk zijn dat er geen rivier in de buurt is. Dan kan er soms water uit een bron worden gehaald. Dit water zit diep in de bodem en wordt met pompen naar de oppervlakte gehaald.

Omdat mensen gedurende lange tijd grote hoeveelheden water gaan weghalen uit rivieren raakt dit water stilaan opgebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is het Aralmeer in Centraal-Azië.

Het Aralmeer ligt op de grens van Kazachstan en Oezbekistan en was een groot zoetwatermeer. In 1960 had het een oppervlakte zo groot als Ierland. Nu bestaat het uit zandbanken met smalle waterlopen ertussen. Het waterpeil is in de loop van de twintigste eeuw voortdurend gezakt. Al tientallen jaren wordt water gehaald uit de rivieren die in het Aralmeer uitmonden. Dat water gebruikt men om de akkers te bevloeien. Daardoor is een steeds groter deel van het meer drooggevallen.


Extra uitleg over irrigatie! Klik hier.

Drainage
Draineren is in de landbouw al jaren een begrip voor het afvoeren van overtollig water. Drainage betekent het beheersbaar maken van de waterhuishouding, wat in feite de grondwaterstand is. Een goed drainagesysteem zorgt er dan ook voor dat de grond het gehele jaar goed bewerkbaar blijft.


Extra uitleg over drainage! Klik hier.

Extra uitleg over de kanalen in Antwerpen en Limburg! Klik hier.

afzetting, bedding, berk, bres, bron, dal, dam, debiet, den, Dinant, eb, erosie, gebergte, gletsjer, IJzer, kam, kanaal, kloofdal, koelwater, Leie, Lesse, Maas, meander, Namen, Nete, meer, oever, regime, Rijn, rivier, Schelde, Seine, sluis, stuw, Taag, U-dal, veen, ven, verval, vlakdal, vlakte, vloed, zee

Klik op een getal voor de definitie. Tik dan het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Na het volledig invullen van het kruiswoordraadsel, klik je op de toets CONTROLEER. Zo kun je eventueel foute antwoorden nog verbeteren.
  1    2     3       4       5     
6         7     8        9      
10                11        
              12    13      
14       15                 
         16         17      
        18              
   19          20       21      
22             23           
  24                    
                    
 25    26                   
27               28    29      30   
        31     32        33     
    34    35                
           36      37       
38            39            
             40         
        41              
  42             43         

Horizontaal

4. Grote rivier in het zuiden van België.
7. Uitschuring en transport van materiaal door het water.
9. Begin van een rivier.
10. Ander woord voor waterloop.
12. Bijrivier van de Maas in België.
14. Ander woord voor bevloeiing.
16. Reliëfvorm zonder oneffenheden.
17. Een dalvorm.
19. Naam van water gebruikt om warmte af te voeren.
21. Ander woord voor dam.
22. Laagtij.
23. Rivier in de kustvlakte van België.
24. Een andere naam voor ijsstroom.
27. Reliëfvorm met getande horizon.
32. Rivier die door de stad Parijs stroomt.
33. Andere naam voor vallei.
34. Hoogteverschil tussen bron en monding.
37. Lange sliert hoge bergtoppen.
38. Deel tussen de oevers waar de rivier in stroomt.
39. Moerassig gebied in de Belgische Ardennen.
40. Rivier in Spanje en Portugal.
41. Bijrivier van de Schelde in België.
42. Aantal m3 water per seconde.
43. Naam van valleivorm zonder zichtbare flanken.

Verticaal

1. Boord van een rivier.
2. Veel rivieren monden er in uit.
3. Een kleine ondiepe vijver.
4. Een groot en diep zoetwateroppevlak.
5. Opening in de dijk bij stormweer.
6. Andere naam voor ontwatering.
8. Belangrijke rivier in Vlaanderen (België).
11. Hoogtij.
13. Ander woord voor sas.
15. Werking van het water in de puinkegel.
18. Een stad in België gelegen aan de rivieren Samber en Maas.
20. Belangrijke rivier in Duitsland.
25. Andere naam voor rivierbocht.
26. Een naaldboom in de Kempen (België).
28. Een stad aan de rivier de Maas (België).
29. Een boomsoort in de Kempen (België) met een witte stam.
30. Een dalvorm met verticale dalwanden.
31. Kunstmatige waterweg.
33. Andere naam voor stuw op een rivier.
35. Schommelingen van het debiet over een jaar.
36. Bijriver van de Demer (België).