WATER OP AARDE. Werking stromend water.

Uitschuring, transport, afzetting

Een meander
Is een lus in de loop van een natuurlijke waterloop (beek, rivier of zeestroming). Een opeenvolging van meanders vormt een meanderende rivier.
Dergelijke lussen ontstaan bij rivieren of beken doordat in de buitenbocht, waar het water het snelst stroomt, grond wordt weggespoeld, terwijl aan de andere zijde grond wordt afgezet. De oever waar de grond wordt geërodeerd, wordt wel stootoever (holle oever) genoemd en de oever waar materiaal wordt afgezet de glijoever (bolle oever).
Door dit mechanisme hebben de bochten de natuurlijke neiging steeds wijder te worden, tot het punt waarop ze zichzelf afsnijden (meanderdoorbraak); als dit gebeurt wordt de meander zelf een 'dood' stuk van de rivier en herneemt de rivier zelf nagenoeg zijn oude loop. Het dode stuk heeft vaak de karakteristieke vorm van een hoefijzer en wordt daarom hoefijzermeer genoemd.


hoefijzermeer.jpeg

Videofilm over vorming van meanders. Klik hier.

Erosie ook wel afbraak genoemd
Is het gecombineerde effect van alle processen die meewerken aan de afbraak van losse en vaste gesteenten. Hiertoe behoren o.a. verwering, transport, chemische en mechanische werking van stromend water en de mechanische werking van wind, ijs, enz.


Extra uitleg over het begrip erosie! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.