ZONDER WATER GEEN FABRIEKEN

Invuloefening!

Werking van een warmtekrachtcentrale! Klik hier.

Extra uitleg over een warmtekrachtcentrale! Klik hier.

Waterverbruik! Klik hier.

WATERVERBRUIK

Water is een van de belangrijkste zaken die wij als mens nodig hebben. Wij bestaan immers voor maar liefst 90% uit water, net als vele andere planten en dieren. Daarbij komt nog dat 2/3 of ongeveer 70 % van de aardbol bedekt is met water. Dat is niet allemaal geschikt voor menselijk gebruik. Transport laten we dan buiten beschouwing.


Hier onder een overzichtje van het waterverbruik van België. Het is gegeven in miljoen m³

foto182.jpg

De totale waterbehoefte per persoon bedraagt maar liefst 305.000 liter water of 30.500 emmers met een inhoud van 10 liter. Gemiddeld is dat een 120 liter per dag waarvan slechts 3 tot 6 liter wordt gebruikt om te drinken of om eten te bereiden.

Enkele getallen:

Er is ongeveer anderhalf miljard kubieke kilometer water op onze aarde
Hiervan ligt 30 miljoen km³ vast in gletsjers en eeuwige sneeuw
Het grootste deel (1,37 miljard km³) bevindt zich in de oceanen en zeeën
Slechts 100 miljoen kubieke kilometer is geschikt voor het leven op land

Om dat laatste cijfer even ietsje eenvoudiger voor te stellen, de volgende vergelijking: als je 1000 flessen van 1 liter zou vullen met water dan zijn daar maar 3 flessen van geschikt om te gebruiken.

Wat kost drinkwater?
De prijs van drinkwater verschilt sterk per regio en gemeente. In Ranst is het blauwe goud het goedkoopst, in Steenokkerzeel het duurst.
Een Vlaams gezin van vier mensen verbruikt zo’n 130 000 liter drinkwater per jaar volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij. De Vlaming betaalt hiervoor gemiddeld 475 euro aan zijn watermaatschappij: 184 euro voor de levering van drinkwater en 291 euro voor de behandeling van afvalwater. In 2000 kostte de drinkwaterlevering je 132 euro. Maar daar kwam altijd een heffing voor waterverontreiniging van de VMM bij en in sommige gemeenten nog een aparte rioolbelasting.

1 hogere factuur
Een Vlaams gezin van 2, 33 personen verbruikt jaarlijks zo'n 72000 liter. 10% minder dan in 2003.
Sinds 2005 moet je maar één waterfactuur meer betalen, waardoor je meteen ziet wat drinkwater je nu echt kost. Veel transparanter! Maar is er een prijsstijging? Naast de indexering rekenen de gemeenten de kosten voor de afvoer en inzameling van gebruikt water – de gemeentelijke bijdrage of vroegere rioolbelasting - nu wel bijna altijd door aan de gebruiker”. En is ons drinkwater duur? “Dat is relatief. In Europa is ons drinkwater het goedkoopst op Oostenrijk na”.

Grote regionale prijsverschillen
Watermaatschappijen rekenen per regio andere prijzen aan voor de levering en productie van drinkwater. Voor de zuivering van afvalwater betalen we wel dezelfde bovengemeentelijke bijdrage. Elke gemeente bepaalt ook zelf hoe hoog de gemeentelijke bijdrage is. En daar zitten net de grote verschillen. Voor de zuivering van afvalwater betalen we wel dezelfde bovengemeentelijke bijdrage. Kostprijs (2018) drikbaar water. Klik hier.

13% minder waterverbruik
Halveer je drinkwaterfactuur. Recupereer zoveel mogelijk water voor huishoudelijke taken in en rondom je huis.
Maar er is ook goed nieuws! Volgens De Watergroep verbruikten de Vlaamse huishoudens in 2013 13 % minder water in vergelijking met 2003. De daling is vooral te danken aan het verplicht gebruik van een regenwaterput bij nieuwbouw en grote renovaties. Daarnaast gaan we door de prijsstijging en de transparante waterfactuur ook bewuster om met water. Wasmachines, kranen en wc’s zijn ook zuiniger in verbruik.

1 Vlaming op 2 recupereert water
Volgens de VMM missen de recente sensibiliseringscampagnes hun effect niet: “De laatste jaren moedigen we de Vlaming sterk aan om bewuster om te gaan met water. Uit een bevraging bleek dat de helft van 1500 Vlaamse huishoudens hun regenwater op kunnen vangen en gebruiken. Dat kan om een regenput gaan, maar ook een regenwaterton."

Besparing van 50 %
Wil je ook je waterfactuur met 50% zien inkrimpen? Dat kan! Zet voor maar liefst de helft van je huishoudelijk verbruik regenwater in. Vergeet wel de terugverdientijd van je regenwaterinstallatie niet.
Recupereer zoveel mogelijk regenwater voor huishoudelijke taken, bijvoorbeeld om je toilet mee door te spoelen, je auto en kleren te wassen en je tuin te besproeien. Zorg er wel voor dat je leidingen voor drink- en regenwater goed gescheiden zijn.

Vul eerst al de gaten in. Druk dan op de knop "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik indien aanwezig de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
   Ardennen      bevloeien      bovengrondse      drinkwater      dynamo      elektriciteit      gezondheid      grond      huishoudelijke      koelwater      laag      landbouwgronden      olie      openbare      oplosmiddel      oppervlaktewater      spierkracht      stoom      stuwdammen      stuwmeer      suiker      ton      turbine      vlak   
DE INDUSTRIE GEBRUIKT VEEL WATER

Hoogovens en staalfabrieken hebben nodig en warmtekrachtcentrales vergen water om te kunnen produceren. België gebruikt miljarden liters koelwater in de industrie, waarvan 99% wordt teruggestort. De papierindustrie, de fabrieken van fotografische producten, de wolwasserijen, de weverijen en vele chemische bedrijven gebruiken water als wasmiddel en . Ook de bierbrouwerijen en de producenten van frisdranken gebruiken veel water. De industrie in België gebruikt meer dan 800 miljoen kubieke meter water per jaar.

ELEKTRICITEIT UIT WATERKRACHT

In waterkrachtcentrales wordt de kracht van het stromend water aangewend om (witte steenkool) te produceren. In een hydro-elektrische centrale brengt krachtig stromend water de schoepen van een aan het draaien. De beweging van deze turbine wordt overgebracht op een grote (generator) die alzo elektriciteit maakt. In berggebieden worden achter grote hoeveelheden water opgeslagen in stuwmeren om steeds over voldoende waterkracht te beschikken.

De productie van een (1000 kg) papier vergt 10 000 tot 30 000 liter water. Om een ton (uit suikerbieten) te produceren gebruikt men 200 000 liter zuiver water. Een raffinaderij gebruikt ongeveer 20 000 liter water om een ton ruwe te distilleren. In een doorsnee warmtekrachtcentrale wordt zowat 1 miljoen liter water per uur verdampt. Met de van je benen kun je de wielen van je fiets in beweging brengen en kan de elektriciteit leveren aan je fietslamp. In Nederland zijn er geen stuwdammen. Het land is te . Hoe hoger een ligt hoe krachtiger het water naar beneden kan stromen en hoe meer elektriciteit men kan produceren. In België liggen de meeste elektrische kabels van 220-380 volt onder de . In de fabrieken staan vele elektrische toestellen. Ver afgelegen dorpen hebben soms nog leidingen. In een stad is er ook veel stroomafname door de verlichting. In iedere wijk van de stad staat er tenminste 1 laagspanningskabine. Wonen onder een hoogspanningskabel zou slecht kunnen zijn voor de . België heeft verschillende waterkrachtcentrales in de regenrijke .

IRRIGATIEWATER VOOR DE LANDBOUW

In te droge gebieden zal de landbouwer water uit rivieren en putten halen om zijn akkers te . Dat irrigeren gebeurt met moderne manier (buizensysteem met ronddraaiende sproeiers).

WIJ GEBRUIKEN STEEDS MEER WATER

In Vlaanderen gebruiken we dagelijks 180 liter drinkwater per inwoner. Hiervan moet ongeveer 25% uit Wallonië komen. Een Parijzenaar gebruikt dagelijks 480 liter water en een inwoner uit New York meer dan 600 liter. Ieder jaar stijgt het verbruik van . De watermaatschappijen zullen dan ook meer en meer het moeten aanspreken.

WATERVERONTREINIGING IS EEN GEVAARLIJKE PLAAG

Bijna alle rivieren in België zijn vervuild. Tot de grote watervervuilers behoren, de rioolwaters, de giftige afvalwateren van de industrie en de afwatering van de . Waterzuiveringsstations zijn dus noodzakelijk.