Het verkeer in het landschap

DE HAVEN VAN ROTTERDAM

fig108.jpg

Voor meer uitleg over de haven van ROTTERDAM. Klik hier of Klik hier.


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in. DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG.
Maasvlakte

De Maasvlakte is een enorm industriegebied dat aangelegd is in zee en deel uit maakt van Europoort, de haven van Rotterdam. fig109.jpg De Maasvlakte is in de jaren zestig gebouwd en in 1973 legde het eerste containerschip aan. De Maasvlakte is gebouwd door het leggen van een ringdijk en daarbinnen werd zand opgespoten. Dit vormt nu de bodem van de Maasvlakte. In het zand zitten nog veel fossielen. Het gebied is daarom populair bij fossielenzoekers.

Extra uitleg. Klik hier.

Europoort

De Europoort is een industrie- en havengebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en ten noorden van het Hartelkanaal, ten oosten van de Maasvlakte en ten westen van de Botlek. Het gebied behoort tot de gemeente Rotterdam en is 3600 ha groot. Het wordt ook wel een mainport genoemd.
fig110.jpg
De Europoort vormt samen met de Botlek een van de omvangrijkste petrochemie-industrie- gebieden van de wereld. Het gebied werd tussen 1958 en 1960 aangelegd op het eiland Rozenburg (eiland) dat daarvoor grotendeels vergraven werd.

Botlek

De Botlek is een haven- en industriegebied in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, gelegen tussen de Nieuwe Maas en het Hartelkanaal, ten zuid-oosten van het voormalige eiland Rozenburg. Het gebied is genoemd naar de oude waterloop Botlek die ooit de verbinding vormde tussen de rivieren Nieuwe Maas en Oude Maas enerzijds en de Brielsche Maas anderzijds.
fig111.jpg
In de Botlek en Europoort bevindt zich voornamelijk petrochemische industrie, maar er zijn ook overslagbedrijven voor auto's en reparatiewerven voor de offshoreindustrie.

Waalhaven

Tot de jaren '90 deed de Waalhaven dienst als industriehaven. Nu is het een aanlegplaats voor een op doorreis zijnde vrachtschip. Tevens zijn er opslagplaatsen van vooral lege containers.

Eemhaven
fig112.jpg

Kop van Zuid

fig113.jpg

De Kop van Zuid is een nieuw stadsdeel in Rotterdam, gelegen op de zuidoever op de Wilhelminapier tegenover het centrum van de stad. De Kop van Zuid wordt gebouwd op voormalige in onbruik geraakte haventerreinen rond de Binnenhaven, Spoorweghaven en Rijnhaven. Deze haventerreinen zorgden samen met de Nieuwe Maas voor een grote fysieke afstand tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid. Door dit gebied om te vormen tot stedelijk gebied, en door goede verbindingen aan te leggen, wordt gepoogd Noord en Zuid met elkaar te verenigen. Begin jaren '90 werd een masterplan gemaakt. Dit plan werd in de loop der jaren uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Belangrijke elementen hierin zijn de verbindingen met het centrum van Rotterdam d.m.v. de Erasmusbrug en metrostation Wilhelminaplein, hoogstedelijk gebied met veel voorzieningen langs de rivier, en woongebieden langs de binnenhavens (tot 5300 woningen en 400 000 m2 kantoorruimte.