Het verkeer in het landschap

HAVEN VAN ANTWERPEN

KAART 1
fig102.jpg
KAART 2
fig103.jpg

Extra uitleg over de haven van Antwerpen! Klik hier.

Extra uitleg over maritieme toegang. Klik hier.

HAVEN VAN ZEEBRUGGE
LUCHTFOTO
fig105.jpg

Extra uitleg over de haven van Zeebrugge! Klik hier.

WATERWEGEN VLAANDEREN
KAART 4
fig106.jpg


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in. DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG.

HAVENS

DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE

Zeebrugge is een belangrijke zeehaven. Deze haven wordt onder meer gebruikt voor verschillende veerdiensten naar Groot-Brittannië, voor de import en export van auto's en de overslag van containers en trailers uit Groot-Brittannië en Scandinavië. Er bevindt zich ook een grote papierterminal voor de overslag van rollen papier uit Zweden en Finland. De haven wordt ook door het leger gebruikt. In de voorhaven van Zeebrugge wordt aardgas in vloeibare vorm met methaantankers aangevoerd vanuit Algerië en in gasvorm via een pijpleiding uit de Noordzee. Tot de roro-activiteiten behoren het containervervoer en het transport van auto's. Roro noemt men ook roll-on-roll-off verkeer.

Op de rechterhavendam is er een windmolenpark.

fig104.jpg

BEVAARBARE WATERLOPEN EN KANALEN

De binnenscheepvaart is ECOLOGISCH vriendelijk. Weinig VERVUILING en een grote CAPACITEIT. Eén schip van 1200 ton vervangt immers 40 treinwagons of 60 vrachtwagens. Het binnenschip zorgt slechts voor 11% voor het vervoer, de vrachtwagen voor 72% en de trein voor 17%. Het schip is te TRAAG en veel bedrijven hebben een te kleine OPSLAGCAPACITEIT. Binnenschepen zijn zeer goed voor het vervoer van containers en aardolieproducten.


Extra uitleg over de binnenvaart in België! Klik hier en Klik hier.