Het verkeer in het landschap

Havenlandschappen

Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Vaak wordt de benaming ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden verscheept en gelost. In een haven worden vooral goederen verspreid naar alle delen van het binnenland en het achterland. In een haven moeten alle verkeersmogelijkheden aanwezig zijn.


Top 10 havens wereldwijd 2014 ( metrische tonnen goederenoverslag)

10 Busan, Zuid-Korea – 335.411 miljoen ton
09 Dalian, China – 337.366 miljoen ton
08 Ningbo, China - 429.912 miloen ton
07 Rotterdam, Nederland – 444.733 miljoen ton
06 Tianjin, China – 445.780 miljoen ton
05 Port Hedland, Australië - 446.922 miljoen ton
04 Qingdao, China – 465.055 miljoen ton
03 Guangzhou, China – 500.975 miljoen ton
02 Singapore, 581.268 miljoen ton
01 Shanghai, China – 678.376 miljoen ton


10 Grootste containerhavens ter wereld. Klik hier.

Het havengebied
Antwerpen beschikt over het meest uitgestrekte havengebied ter wereld. In de loop der eeuwen is de oppervlakte hiervan gegroeid tot exact 13.057 hectare, ofwel zo’n 20.000 voetbalvelden.
In dit gebied geeft het Havenbedrijf terreinen, magazijnen, afdaken en kaaien in concessie aan privébedrijven om er hun handelsactiviteiten uit te bouwen. Daarnaast beheert het Havenbedrijf samen met andere partijen nutsleidingen, pijpleidingen en windturbines.
Uiteraard is ook een veilige en vlotte doorstroming van al het verkeer in het havengebied van groot belang. Dokken moeten diep genoeg zijn, de kaaimuren sterk genoeg, wegen moeten in orde zijn, de sluizen en zeesluizen moeten voldoende schepen kunnen versassen en goederentreinen moeten praktisch tot op elke terminal (distributieknooppunt) kunnen rijden. Voorbeeld. Kieldrechtsluis in Antwerpen. Klik hier

Het havengebied
Antwerpen beschikt over het meest uitgestrekte havengebied ter wereld. In de loop der eeuwen is de oppervlakte hiervan gegroeid tot exact 12.068 hectare, ofwel zo’n 20.000 voetbalvelden.

Oppervlakte Rechteroever 6.784 ha
Oppervlakte Linkeroever 5.284 ha
Oppervlakte totale havengebied 12.068 ha
Oppervlakte Ontwikkelingszone Saeftinghe: ongeveer 1.000 ha. Op dit moment zijn bepaalde delen van het plan geschorst door de Raad van State.

Lengte wegen: 358 km
Lengte spoorrails: 1.047 km
Lengte pijpleidingen: 1.000 km
Lengte kades: 169 km nuttige aanleglengte, waarvan 120,6 km kaaimuren.

Aantal sluizen in gebruik: 7
Aantal bruggen: 24
Aantal dokken: 40
Aantal boeien op de Schelde: 266
Aantal meerpalen: 5.605
Aantal terminals: 86
Aantal kades: 710 kaainummers + 91 havennummers (niet kaaigebonden nummers)


De haven van Antwerpen ligt 85 km landinwaarts en dit is een troef in de concurrentie met de andere havens uit de strook Hamburg-Le Havre. Vervoer over zee is goedkoper dan over land en dit dankzij het containerverkeer. Overslag is de belangrijkste activiteit in een haven. Men gebruik daarvoor kranen. Antwerpen bezit 157 km aanlegkaaien voor een havengebied met oppervlakte (haven en industriegebied) 14.055 ha. De industrieterreinen beslaan 3.674 ha. Het wegennet is 409 km lang. Het spoorwegnet bedraagt 1.061 km. Er zijn 207 elektrische kaaikranen. Verder zijn er dokken, sluizen, tunnels, ophaalbruggen, loodsen en fabrieken. Spoorwegwagons, vrachtwagens en binnenschepen brengen de goederen naar het binnenland. Door de uitbreiding van de haven gaan er dorpen zoals Doel, Oordenen, Lillo verloren. De Antwerpse petrochemie is op twee na de grootste van de wereld. De goederen worden er niet alleen opgeslagen, maar ook verder behandeld, verdeeld, geassembleerd, verpakt, gecontroleerd, gededouaneerd en verzonden.

Gegevens van 2016. De haven van Antwerpen is een belangrijke werkgever voor de regio Antwerpen-Waasland en voor Vlaanderen. In het havengebied zelf werken er 61.000 mensen, in totaal is de haven goed voor 150.000 jobs. De voorbije 12 maanden liepen er 14.473 zeeschepen de haven van Antwerpen aan. Dat is 0,4% meer in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De bruto tonnenmaat steeg met 9,1 procent tot 401.085.305 BRT. 9.803.843 TON CONVENTIONEEL STUKGOED, 69.242.417 TON DROOG MASSAGOED.

2017, uitstekende start
De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste drie maanden van 2017 zo’n 54.324.303 ton goederen behandeld. Dat is 1,5% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De verdere groei is vooral te danken aan de containertrafiek, een stijging van 2,0% in ton. Dit is zowel voor de totale maritieme overslag als voor de containers het beste eerste kwartaal ooit. Daarnaast was de voorbije maand maart voor containers de beste maand die ooit werd geregistreerd in de Antwerpse haven.52 Seveso-bedrijven
7 magazijnen gevaarlijke goederen
10 miljoen m3 tankopslag
250.000 ton graansilo’s
750.000 ton meststoffen, NPK
120.000 m3 silo’s voor kunststoffen
50 ha houtafdaken
50.000 m2 tabaksmagazijnen
350 km pijpleidingen
6 leidingtunnels
36 miljoen ton raffinagecapaciteit in 4 grote raffinaderijen
2 auto- en tractor-assemblagevestigingen
9 containerterminals met een gezamenlijke oppervlakte van 350 haZie ook "Haven van Antwerpen. Klik hier.

Containerverkeer in de haven van Antwerpen
fig95.jpg

Extra uitleg over de Haven van Antwerpen! Klik hier.


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT. Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu, klikken op het juiste antwoord. Via de toets CONTROLEER kan je zien welke antwoorden juist zijn. Je kan daarna de foute antwoorden nog verbeteren.


*
In een havenlandschap overheerst
*
In een havenlandschap heeft het lossen en laden nood aan
*
Typische elementen van een havenlandschap zijn
loodsen, kaaien,
*
De Antwerpse haven ligt landinwaarts voornamelijk
*
De grootste haven van Europa is
*
Zeebrugge aan de Belgische kust is een
*
Een kusthaven heeft doorgaans het voordeel van een
*
De haven van Gent strekt zich uit langs het
*
Een haven in het binnenland ligt dichter bij de
verbruiker en is
*
De belangrijke voordelen van containervervoer zijn
lage transportkost,
*
Deze foto geeft een beeld van een fig90.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig91.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig92.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig93.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig94.jpg
*
Zie bovenstaande grafiek! In 2008 is het containervervoer in Antwerpen
*
De haven van Antwerpen is geevolueerd van een rivierhaven naar een
*
Deze foto geeft een beeld van fig96.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig97.jpg
*
Deze foto geeft een beeld van fig98.jpg
*
Het transport van auto's en containers noemt men ook
*
Het inschepen of het uitladen van autoschepen
noemt men ook
*
Deze foto bewijst dat dorpen in het havengebied fig99.jpg
*
Deze foto toont het belang van fig100.jpg
*
De belangrijkste activiteit in een haven is de