Het verkeer in het landschap

Openbaar vervoer en snel spoorwegverkeer

HET SPOORWEGVERKEER
Spoorlijnen liggen : gelijkgronds, ondergronds, op een berm, in een sleuf. De lijnen zijn elektrisch of niet (diesel). Er zijn bewaakte en niet bewaakte overwegen. In een stationbuurt zijn er veel winkels, horecazaken, fietsenstallingen en parkings. Er zijn kopstations = eindstations of beginstations en gewone stations. In steden uit de middeleeuwen zoals Hasselt werd het station gebouwd in de 19de eeuw. Het ligt dan ook net buiten het stadscentrum met een goede straatverbinding naar het centrum. In grote steden zoals Brussel loopt een deel van de sporen en sommige stations ondergronds, zodat men het stadscentrum goed kan bereiken. Het spoorwegverkeer stagneert. Het vervoer van reizigers en goederen is bv. in de periode 1989-1996 met 15% gedaald en dit ten voordele van de auto en vrachtwagen. Vanaf het jaar 2000 is er weer een sterke stijging. Men kan het openbaar vervoer (bus) verbeteren door meer haltes en de frequentie te verhogen. Door het invoeren van een hele reeks gunstige abonnementen en van het park en ride systeem trekt men weer meer reizigers aan.


fig87.jpg
fig88.jpg

Test-Aankoop oktober 2009
De treinreizigers zijn niet te spreken over de stiptheid van de NMBS. 35 Procent van de treinen rijdt met vertraging, concludeert de verbruikersorganisatie. Ook de prijs is een belangrijk knelpunt. Treinreizigers hebben het niet onder de markt. De enquête kwam er 4 jaar na de laatste grootscheepse peiling onder treinreizigers. De Belgische spoorwegen struikelen nog steeds over dezelfde knelpunten, waarbij stiptheid en de beschikbare informatie bij vertragingen de grootste frustratie van de reiziger zijn. Respectievelijk 39 en 45 procent van de ondervraagden zijn hierover zeer ontevreden. Een ander knelpunt is het aantal zitplaatsen in de treinen: 14 procent heeft wel eens problemen om een zitje te bemachtigen, 6 procent vindt zelden of nooit een zitplaats. Uit de enquête blijkt nog dat vooral pendelaars ontevreden zijn. Hoe vaker men spoort, hoe minder tevreden men doorgaans is. Het zit wat verscholen tussen de cijfers, maar treinreizigers vinden de trein ook veel te duur. Een kwart van alle ondervraagde reizigers is zeer ontevreden over de prijs. Wanneer echter alleen wordt rekening gehouden met de reizigers die hun woon-werkverkeer niet terugbetaald krijgen, want wie zijn kaartje terugbetaald krijgt, ligt allicht niet meteen wakker van de prijs, blijkt dat 43 procent zeer ontevreden is over de prijs.

Infrabel november 2013
In september 2013 reed nog 85,3 procent van de treinen op tijd of met een vertraging van minder dan zes minuten. In oktober vorig jaar was dat 83,1 procent. Als er rekening wordt gehouden met het aantal reizigers - waarbij een trein met veel reizigers zwaarder doorweegt in de cijfers - dan zakt de stiptheid voor oktober zelfs naar 77,5 procent. In oktober 2012 was dat 80,1 procent.

Oorzaak
De oorzaak van de vertragingen lag in 41,6 procent van de gevallen bij spoorwegmaatschappij NMBS, terwijl 22,6 procent van de vertragingen te wijten was aan Infrabel. Bijna een derde wordt toegeschreven aan "derden" (bijvoorbeeld mensen langs de sporen).

De stiptheid van het treinverkeer wordt gemeten aan de hand van vaste meetpunten langs de sporen. Alle treinen worden gemeten bij aankomst in hun eindstation en, indien de trein via de Brusselse Noord-Zuidverbinding rijdt, in de stations Brussel-Zuid of Brussel-Noord. Het stiptheidspercentage is het percentage treinen dat bij detectie op deze meetpunten op tijd is of een vertraging van minder dan 6 minuten heeft.
In 2014 steeg het stiptheidspercentage ten opzichte van de vorige jaren: 88,2% van alle treinen bereikte zijn bestemming op tijd of met een vertraging van minder dan 6 minuten. In dit percentage zijn vertragingen ten gevolge van grote investeringswerken ook meegerekend. Infrabel en NMBS zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 25,8% en 36,4% van de vertragingen.


Zie ook jaarverslag van Infrabel. Klik hier.

Over stiptheid bij de Belgische Spoorwegen. Klik hier.

Openbaar vervoer via het spoor (2000-2014). Vervoerde reizigers (mln)
2000200520102014
153198224232


Openbaar vervoer over de weg (2000-2013). Vervoerde reizigers (mln)
2000200520102013
Totaal5548951.1411.192
De Lijn240448551540
TEC144192278297
MIVB170255312355


Voor meer details. Klik hier.

De LIJN blijft groeien. In 2010 was de netto vervoers- ontvangsten 137 miljoen euro. Aantal reizigers was 551 miljoen. Afgelegde kilometers was 226 miljoen . Er werkte in het toaal 8.397.
In 2013 was de netto vervoers- ontvangsten 149 miljoen euro.Aanta reizigers was 540 miljoen. Afgelegde kilometers was 210 miljoen . Er werkte in het totaal 8.205.


Zie ook de website van de Lijn. Klik hier.
Zie ook Wikipedia over de Lijn. Klik hier.

TEVREDENHEIDSSCORE BUSGEBRUIK BIJ DE "LIJN" (jaar 2007)

fig84.jpg

TEVREDENHEIDSSCORE BUSGEBRUIK BIJ HET OPENBAAR VERVOER (bus, tram, metro) (2011)
De nieuwste enquête van Test-Aankoop over openbaar vervoer wijst uit dat gebruikers van metro, tram en bus verklaren veeleer tevreden te zijn over hun vervoermaatschappij. Dat neemt niet weg dat er ook scherpe kritiek weerklinkt. De gebruikers kunnen dan ook makkelijk enkele punten citeren die voor verbetering vatbaar zijn. Globaal mag De Lijn de hoogste tevredenheidsscore achter zijn naam schrijven (een score van 70/100), vóór de TEC (67/100) en de MIVB (66/100). Voor de reizigers is een betere naleving van de dienstregeling overal prioriteit nummer één. Afhankelijk van het netwerk verwacht inderdaad 30 tot 40 % van de gebruikers van metro, tram en bus dat de stiptheid zou verbeteren. Voor de MIVB is vervolgens de veiligheid de tweede belangrijkste bekommernis van de reizigers, 28 % wenst een verbetering op dat vlak. Voor gebruikers van de TEC komt een minimale dienstverlening bij stakingen op de tweede plaats. De Lijn zou dan weer velen plezieren door aan de haltes meer beschutting tegen slecht weer te bieden.


STIPTHEID EN DRUKTE IN VOERTUIG
De stiptheid en de reisduur tijdens de spits behoren tot de meest heikele punten. Logischerwijs hebben bussen het meest te kampen met problemen van stiptheid. Doordat ze zelden een eigen bedding hebben, komen ze vaak vast te zitten in het verkeer, en dat is natuurlijk des te meer het geval in grote steden als Brussel. Met uitzondering van de Brusselse metro, die een goede beurt maakt waar het de stiptheid betreft, zijn alle andere vervoermiddelen trouwens in hetzelfde bedje ziek. 38 % van de TEC-reizigers, 35 % van wie zich met De Lijn verplaatst en 30 % van de MIVB-gebruikers willen dat de stiptheid verbetert.


BESTRIJDING VAN HET ONVEILIGHEIDSGEVOEL
’s Avonds na 19 uur voelt bijna een derde van de Brusselse reizigers zich onveilig, tegen 20 % voor de TEC en 12 % voor De Lijn. In het algemeen blijkt overigens dat het onveiligheidsgevoel groter is aan de haltes en in de stations dan in de rijtuigen zelf. Bij De Lijn is het verschil het grootst aan de tramhaltes waar het onveiligheidsgevoel van 4 % overdag toeneemt tot 25 % ’s avonds. Ook ’s avonds zijn de metrostations in de ogen van de reizigers de minst veilige plek van het volledige vervoernet. 41 % voelt er zich dan onveilig. 38 % voelt zich ’s avonds ook onveilig in de metrostellen.


PRIJS
Tot slot vinden sommige reizigers dat ze voor hun ritten te veel betalen, vooral bij de TEC en in mindere mate ook bij de MIVB. De prijs voor vervoerbewijzen moet naar beneden volgens 28 % van de klanten van de TEC en 24 % van de reizigers van de MIVB. (Slechts) 15 % van de gebruikers van De Lijn vraagt zo’n prijsverlaging.


Voor een volledig verslag over de LIJN voor de beheersovereenkomst 2011-2015. Klik hier.

Extra uitleg over de TEC! Klik hier en Klik hier.

Extra uitleg over de MIVB! Klik hier en Klik hier.

EUROPEES HOGESNELHEIDSNETWERK

fig86.jpg

Extra uitleg over de HST! Klik hier.

fig85.jpg

Spoorlijnen in Nederland
Extra uitleg over de Nederlandse spoorlijnen. Klik hier.

Spoorlijnen in België
Extra uitleg over de Belgische spoorlijnen. Klik hier.


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT, klik op VERKEER

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.