Het verkeer in het landschap

HET TOENEMEND VERKEER
Op 1 augustus 2017 waren er ongeveer 7. 419.405 motorvoertuigen in België. Dat zijn er ongeveer 690 voertuigen per 1000 inwoners. Aantal personenwagens (2017) was 5.785.447 Meer auto's vereisen ook MEER WEGEN en PARKEERPLAATSEN. België bezit meer dan 155.000 km wegen. Dit is de hoogste WEGENDICHTHEID ter wereld (km weg per km2). Door de VERZADIGING van de wegen is de BEREIKBAARHEID afgenomen, (meer tijd nodig en lange files). De VEILIGHEID van de weggebruiker komt in gevaar. Men moet dus dringend de wegen HERINRICHTEN (bv. rotondes, langere sorteerstroken, autowegen verbreden).


Voor meer details, statbel.fgov.be Klik hier.
Over het wegennet. Klik hier.

LENGTE VAN HET BELGISCH WEGENNET
Gewest en type weg (lengte in km)200020052010
België147.121151.372155.210
Autosnelwegen1.7021.7471.763
Gewestwegen12.55012.53113.229
Provinciewegen1.3491.3491.349
Gemeentewegen131.520135.745138.869


GROOTTE VAN HET VOERTUIGENPARK
Op 1 augustus van het jaar200520062007200820092010201320152017
Totaal voertuigenpark6.158.7426.251.4286.362.1616.482.0336.574.7896.689.0656.993.7677.175.0627.419.405
Personenwagens4.918.5444.976.2865.048.7235.130.5785.192.5665.276.2835.493.4725.623.5795.785.447
Autobussen en autocars15.39115.32915.47915.99216.06116.22615.82216.09416.062
Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens604.437623.250642.687662.780676.644690.837739.402770.508826.742
Trekkers (a)47.64647.16448.06049.10947.41846.67345.00044.85147.478
Landbouwtrekkers168.284170.613172.818174.709176.522177.989183.638186.334189.938
Speciale voertuigen (b)58.14759.02259.65160.58561.63862.14258.14767.91071.754
Motorrijwielen (c)346.293359.764374.743388.280403.940418.915346.293465.786481.984  1. Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden.
  2. Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. De voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden.
  3. Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen.


MONSTERFILES
Iedere dag strekt de ochtendfile op de E19 zich uit van Antwerpen tot Brussel. Op de E313 staat een bijna evenlange file van Grobbendonck tot en met de Antwerpse Ring. De ochtendspits wordt vooral gehinderd door wegenwerken, het slechte weer en te veel voertuigen. Maar ook ongevallen stoppen vaak het verkeer.


ZIE OOK
Autosnelwegen. Klik hier.
Wegennet. Klik hier.

FILES
Ook files en verkeersproblemen berokkenen de maatschappij en de economie ernstige schade. Vrachtwagens en auto’s die stilstaan, veroorzaken stress, tijdverlies, milieuvervuiling en hinder. Ook vanuit economisch oogpunt is het duidelijk dat bedrijven verliezen aan vrachtwagens die met hun vracht stilstaan op de weg, of aan werknemers die tijd verliezen op de baan en niet onbezorgd op hun werk geraken. De kostprijs van een vrachtwagen, die stilstaat, wordt geschat op 36,37 euro/uur. De kostprijs van een stilstaande wagen bedraagt 10,58 euro/uur. Voor wagens wordt gerekend met een gemiddelde bezettingsgraad van 1,1 personen per wagen.

TOTALE VERKEERSSTROOM OP DE E313 IN BELGIË
De E313 is een behoorlijk drukke autosnelweg, zeker naarmate men zich dichter bij Antwerpen bevindt. De verkeersvolumes op het gemeenschappelijke stuk E34-E313 behoren, relatief gezien, tot de hogere in de Antwerpse regio. Het wegvak Antwerpen-Oost – Wommelgem verwerkt tot 150.000 voertuigen/dag oftewel 180.000 PWE1/dag, wat evenveel is als pakweg de Kennedytunnel. Ook als men het aantal beschikbare rijstroken in rekening brengt verwerkt dit wegvak dagelijks evenveel voertuigen per rijstrook als het drukste stuk autosnelweg: de R1 Berchem-Borgerhout. Verder richting Luik ligt de intensiteit op het vak Wommelgem-Ranst al heel wat lager (127.000 voertuigen/dag). Het tussenin gelegen op- en afrittencomplex Wommelgem is, qua verkeersvolumes één van de belangrijkste van de regio en is verantwoordelijk voor 27% van alle verkeer tussen AntwerpenOost en Wommelgem. Tijdens de spitsuren zorgt dit complex voor een netto toename van 1.300 PWE/uur. Na Ranst splitst de autosnelweg zich uit in de E34 richting Turnhout/Eindhoven en de E313 richting Hasselt/Luik, waarbij de E34 ongeveer 45% van het verkeer voor zijn rekening neemt. De overige 55% vindt men terug op de E313. Vanaf hier verwerkt de E313 dagelijks nog een goede 72.000 voertuigen, een intensiteit die gestaag afneemt naarmate men zich verder van Antwerpen bevindt. Kantelpunt is Geel-Oost (provinciegrens met Limburg), vanaf waar de verkeersvolumes op de E313 terug toenemen richting Lummen.

1 PWE= PersonenWagen Equivalenten. Bij deze eenheid wordt, in tegenstelling tot het aantal voertuigen, rekening gehouden met de extra plaats die vrachtwagens innemen op de weg ten opzichte van een personenvoertuig (1 personenwagen of bestelwagen = 1 PWE ; 1 vrachtwagen = 2 PWE)

De N-715 Hasselt-Eindhoven is in Houthalen de drukste gewestweg van heel België. Dat blijkt uit de jongste verkeerstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Op een werkdag rijden er tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds maar liefts 40.900 voertuigen op de Grote Baan dwars door Houthalen. Opmerkelijk is dat het op de N-715 ook drukker is dan op veel autowegen in Limburg. Op de E-313 bijvoorbeeld ter hoogte van Hasselt rijden er slechts 34.000 voertuigen. Dat zijn er dus 6.000 minder dan op de weg naar Eindhoven. In België is het trouwens op geen enkele gewestweg drukker dan in Houthalen. De N16 in Temse is ook één van de drukste gewestwegen. Wekelijks passeren er meer dan 200.000 voertuigen, waaronder heel wat vrachtwagens.


2017 WAS OOK HET JAAR VAN NOG MEER FILES
We stonden het voorbije jaar met z’n allen nog vaker in de file dan in 2016. De files worden niet alleen langer, ze treden ook steeds vaker op buiten de spitsuren en op secundaire wegen. Op 11 december 2017 was door sneeuwval de totale filelengte op de Belgische snelwegen rond 11 uur opgelopen tot 1.294 kilometer. Op de tweede plaats volgt zondagmiddag 10 december, met 755 kilometer file. Op plaats 3 staat opnieuw 11 december, toen er in de avondspits 546 kilometer file werd gemeten. Daluren nu ook file-uren. Volgens Touring Mobilis worden files steeds langer. Zo werden in 2014 geen files van meer dan 400 kilometer opgetekend; in 2017 stonden er gedurende 15 uur dergelijk lange files. Dat is bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2016. Opvallend is dat er ook tijdens de daluren, tussen 10 en 15 uur, steeds meer en langere files staan. Regen en sneeuw hebben een grote impact op de files, maar ook op andere momenten nemen de reistijden toe, besluit Touring Mobilis. Doorheen de dag zien we een toename van het aantal kilometers file tijdens de daluren. Door onder andere de verzadiging van de wegen tijdens de spits en het mogelijk maken van flexibele werkuren, gaan we vaker overdag ook de baan op, waardoor de spits verlengd wordt. Ook de toename van het vrachtverkeer zorgt volgens Touring voor meer file tijdens de daluren.
Hoeveel kost dat?
Al die files die Touring heeft opgelijst zorgen natuurlijk ook voor economische schade. Gps-bedrijf TomTom berekende eerder al in zijn nieuwste Traffic Index het economisch verlies van al die uren stilstaan voor vrachtwagens. In Antwerpen, dat met zijn haven bijna dubbel zoveel vrachtverkeer op zijn wegen heeft, zijn de economische kosten het zwaarst. De 22.147 vracht- en bestelwagens die er op een gemiddelde dag rondrijden, verliezen dagelijks elk 5,74 euro aan tijd in de file (gebaseerd op het Belgische minimumloon). Voor alle Antwerpse bedrijven samen lopen de kosten zo op tot net geen 30 miljoen euro per jaar, 8 miljoen meer dan in hoofdstad Brussel. Voor alle Belgische steden samen bedragen de filekosten 100 miljoen euro per jaar.

files.jpg

De mogelijkheden die geboden worden door de nieuwe technologieën om flexibeler te werken, worden in België dus onvoldoende benut. Onze huidige manier van werken en het woon-werkverkeer dat dit met zich meebrengt, is dringend aan herziening toe. Dankzij e-mail, internet, mobiele telefoons en internethotspots maakt het weinig uit waar iemand werkt. Wat telt, is het resultaat." Als er niets verandert, dreigen heel wat ondernemingen hun getalenteerde werknemers te verliezen omdat de verplaatsingen van de woonplaats naar het kantoor te belastend zijn." 15 procent van de Belgische werknemers heeft de voorbije 2 jaar overwogen om zijn job op te zeggen omwille van de te lange pendeltijd. Van de mensen die elke dag meer dan een uur in hun auto of op het openbaar vervoer doorbrengen, gaf zelfs 44 procent aan na te denken over een nieuwe job. Naast het tijdverlies, de vermoeidheid en de stress die ermee gepaard gaan, hebben die verplaatsingen niet alleen een intrinsieke kostprijs, maar ook een kostenplaatje dat enkel te wijten is aan het fileleed.


Zie ook actuele verkeersinformatie voor Vlaanderen. Klik hier.


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.