Het verkeer in het landschap

Carpoolen
Carpoolen of autopoolen is het deelgebruik van de auto, voornamelijk voor het woon-werkverkeer. Het verdelen van de autokosten over de inzittenden is een belangrijk kostenvoordeel. In België bestaat bovendien een fiscaal voordeel voor carpoolen.

Geschiedenis
Carpoolen, autopoolen genoemd, werd populair bij de oliecrisis van 1973. Eerder al, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd het in de Verenigde Staten gebruikt als rantsoeneringsmiddel. De komst van mobiele telefoons en het internet heeft gezorgd voor vergemakkelijking, en daarmee een groei, van het carpoolen. In Europa hebben onder meer de Nederlandse en Belgische overheden de afgelopen jaren vele carpoolplaatsen langs de wegen aangelegd. Ook werden aanvankelijk rijstroken aangelegd enkel bedoeld voor carpoolers maar deze optie is inmiddels verlaten. Een voorbeeld hiervan in Nederland was de wisselstrook op de A1 die oorspronkelijk bedoeld was als carpoolstrook.

Doelstellingen en methoden
Carpoolen wordt ook vaak gezien als een oplossing voor het fileprobleem. Ook worden voordelen voor het milieu genoemd, omdat er minder uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt door het delen van afgelegde kilometers. In zowel België als in Nederland zijn er verschillende non-profit organisaties en websites om een carpoolafspraak te maken. In Nederland bestaat Toogethr en Wegmetfiles. In Vlaanderen bestaat Taxistop.

Vakantiespreiding
Vakantiespreiding is het bevorderen dat in de verschillende delen van een land de mensen in een andere periode op vakantie gaan. Het voorkomt dat er teveel mensen tegelijk met vakantie gaan.


Zie ook Carpoolparkings in België. Klik hier.

Spreiding europese schoolvakanties. Klik hier.


EXTRA OEFENINGEN IN VERBAND MET HET VERKEERSREGLEMENT. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
OPLOSSEN VAN MOBILITEITSPROBLEEM

In de verstedelijkte wereld van het rijke Noorden zorgen economische groei en stijgende welvaart voor een toename van de mobiliteit (over wetgeving België). Mobiliteit wil zeggen dat mensen en goederen zich veelvuldiger en gemakkelijker verplaatsen. Toename van mobiliteit (vervoer) houdt ook in dat de groei van verkeersmiddelen en de noodzakelijke uitrusting blijven doorgaan. De files worden steeds talrijker. Er is steeds meer luchtvervuiling. Het lawaai neemt toe en er verdwijnt steeds meer open ruimte.


EEN ANDERE AANPAK

Men moet het verkeer tussen 7u. en 10u. en tussen 16u. en 19u. ontmoedigen door het duurder te maken. Men kan bv. starten met rekeningrijden op sommige ringlanen tijdens de piekuren of bij alle autotunnels tol laten betalen of een extra belasting heffen voor het gebruik van de autowegen. Vloeibare en gasvormige producten moet men meer transporteren via pijpleidingen. In landen met een onstabiele politiek kunnen pijpleidingen grondig worden vernield. Leidingen voor elektriciteit, telefoon moet men zoveel mogelijk ondergronds leggen. Dit is minder storend voor het landschap en bij hevige orkanen is er minder schade.


fig120.jpg

fig121.jpg

fig122.jpg fig123.jpg

fig124.jpg