Recreatie en toerisme in het landschap

TOERISME BEDREIGT HET LEEFMILIEU

RECREATIEDRUK.
Voor meer uitleg. Klik hier.

ENKELE VOORBEELDEN VAN MILIEUAANTASTING DOOR HET TOERISME

- Vissersplaatsen veranderen in betonkusten
- Milieuvervuiling door afval
- Bodemerosie door het kappen van bomen voor het aanleggen van ski-pistes
- oor de bouw van hotels verdwijnt de natuur
- Meer waterverbruik
- Aantasting van de flora en fauna (planten en dieren)
- Zonering: sommige zones zijn toegankelijk voor toeristen, andere niet.
- Kleine bergdorpjes groeien uit tot grote ski-gebieden
- Regionale ongelijkheid
- Seizoenwerkloosheid
- CO2 uitstoot door reizen
- Recreatiedruk
- Verkeersoverlast
- Te veel toeristen


ENKELE VOORBEELDEN VAN PLUSPUNTEN DOOR HET TOERISME

+ Verschillende vakantieperiodes in een land
+ In verschillende seizoenen verschillende gebieden openstellen
+ Toerisme zorgt voor inkomsten. Zeker in arme landen.
+ Toerisme zorgt voor werkgelegenheid (direct en indirect)
+ Volkeren krijgen meer kennis van elkaars cultuur
+ Toeristen balans, geld komt binnen
+ Geld wordt in het buitenland uitgeven
+ Bevorderen van cultuur- en ecotoerisme
+ Vervagen van eigen cultuur


Bosbranden door onvoorzichtige toeristen en of aangestoken door grondspeculanten en of pyromanen. Voor meer uitleg over bosbranden. Klik hier.


Luchtverontreiniging door de grote verkeersdrukte. Toeristen verplaatsen zich massaal met auto, vliegtuig, bus. Voor meer uitleg over luchtvervuiling. Klik hier.


De Middellandse Zee wordt regelmatig vergiftigd door explosieve algengroei die soms tijdens de zomer optreedt. Er vormen zich dan dikke tapijten van deels giftig organisch materiaal op het wateroppervlak waardoor het zeewater voor de kust ongezond wordt om in te zwemmen. Waarschijnlijk ontstaat deze algengroei door te veel aan meststoffen en fosfaten die in zee worden geloosd.


Sterfte van zeeschildpadden door volgebouwde legstranden, consumptie en handel. Het duurt minimaal tien, soms wel tientallen jaren, voordat zeeschildpadden de leeftijd bereiken waarop ze zich voortplanten. De reptielen leggen hun eieren op het strand, een plek waar de vrouwtjes ieder jaar weer terugkeren. Steeds meer legstranden verdwijnen echter door het massatoerisme. Stranden worden volgebouwd en door aanleg van kunstlicht kunnen de pas uitgekomen schildpadjes de weg naar zee niet meer vinden. De dieren oriënteren zich namelijk op het maanlicht om de zee te bereiken. De eieren worden op veel plekken bovendien uitgegraven voor menselijke consumptie. Ook wordt het vlees gegeten en van de groene zeeschildpad wordt zijn groene lichaamsvet voor soep gebruikt.


Door het bouwen van appartementsblokken, strandpaviljoenen, het aanleggen van dijken en campings kregen de stranden en duinen het zwaar te verduren. Zeldzame plantensoorten en vogels verdwenen, de kust verloor beetje bij beetje haar ‘natuurlijke’ aantrekkingskracht. Ondertussen zijn er verschillende maatregelen genomen, waaronder het duinendecreet, om de resterende duinen in stand te houden. Er is een bouwverbod en sommige duingebieden zijn afgesloten. Bepaalde gebieden zijn het hele jaar gesloten, andere enkel tijdens de broedperiode. Dankzij deze maatregelen heeft de kust haar ‘natuurlijke’ aantrekkingskracht behouden en leiden wandel- en fietspaden ons nog steeds door de prachtige natuur.


Een toerist in een hotel met zwembad op Mallorca verbruikt gemiddeld ongeveer 900 liter water per dag. Een gemiddelde Spanjaard verbruikt 250 liter water per dag. Golfbanen in Mallorca worden besproeid met grondwater, waardoor het grondwaterpeil de afgelopen 15 jaar met 90 meter is gezakt, wat weer grote gevolgen heeft voor de natuur. Ook de gemotoriseerde watersport (speedboten en waterscooters) veroorzaakt veel problemen, voor milieu èn veiligheid.


Geluidshinder. Klik hier.


Een sporttak, uitgeoefend door veel toeristen, die de meeste impact heeft op de natuurlijke omgeving is skiën. In de Alpen liggen ongeveer 40.000 km aan skipistes. Door de aanleg van skipistes worden grote oppervlakten bos gekapt, waardoor de waterhuishouding verandert en erosie ontstaat. De bodem verdicht door de directe inslag van regen die niet meer door bomen wordt opgevangen. De bodem zal aanzienlijk minder water opnemen. Tegelijkertijd voert het wegstromende water, door het ontbreken van vegetatie die de grond vasthoudt, losse aarde mee. Naast gevaar voor modderlawines en aardverschuivingen, neemt door de ontbossing het risico van sneeuwlawines toe.


ONDERSTAANDE SLEEPOEFENING WERKT WAARSCHIJNLIJK NIET OP EEN TABLET! GELIEVE DAN OEFENING "TOERISME8a" TE VERWERKEN DOOR TE KLIKKEN OP TOERISME8a.

Sleep het juiste begrip (rechts) naar de juiste uitleg (links). Indien je niet onmiddellijk bij de gepaste uitdrukking geraakt, plaats dan eerst je antwoord zo dicht mogelijk bij de juiste uitdrukking. Scroll vervolgens. Herhaal desnoods deze handelswijze tot uitdrukking en antwoord links op het scherm te zien zijn. Pas dan sleep je het antwoord naar de juiste uitdrukking. Als de oefening is verwerkt klik je op de toets "CONTROLEER". Je kan nu nog de foute antwoorden verbeteren.