Recreatie en toerisme in het landschap

Enkele begrippen.
De DuinenHet getij (eb en vloed)De zee
De windHet zandDe golven
De brandingHet strandHet nat en het droog strand
Het springtijDe golfbrekerDe vloedlijn
De eblijn of basislijnDe ebstroomRijshout
Duinvallei of duinpanneDe polders


De Vlaamse kustzone is het belangrijkste vakantiegebied in België

Zie ook "De Vlaamse Kust" - officiële portaalsite van toerisme. Klik hier.

Zie ook de portaalsite voor de belgische kust. Klik hier.

Zie ook "Kustweerbericht". Klik hier.

Zie ook "Vakantieportaal voor de Belgische kust". Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu en dan klikken op het juiste antwoord. Als al de antwoorden zijn gegeven, klik je op de toets CONTROLEER. Je kan nu nog antwoorden verbeteren.
*
De Vlaamse kust (België) is een
*
Het getij (eb en vloed) bepaalt het
*
De zee en de wind bouwen
*
Het strand aan de Belgische kust is
*
Golven ontstaan door
*
Op het ondiepe strand slaan de golven om en
*
Het nat strand overstroomt bij
*
Het droog strand overstoomt bij
*
De vloedlijn markeert de dagelijkse
*
Het strandzand wordt afgezet door
*
Het strandzand wordt beschermd tegen afbraak door
*
De eblijn markeert de dagelijkse
*
De ebstroom kan zwemmers
*
De duinen worden beschermd tegen verstuiving door
*
Een kom tussen de duinheuvels noemt men een
*
Twee getijden duren
*
Landinwaarts, achter de duinen, liggen de
*
De polders vormen een
*
De bodem in de polders bestaat vooal uit
*
In de polders zijn er veel
*
In de polders liggen grote
*
Windschermen, badstoelen, tenten, strandcabines
*
Aan de Noordzeekust genieten de toeristen van
*
Belangrijk voor een toeristische streek is het
*
Aan de kust worden de toeristen gelokt door