Groei en problemen van het stedelijk milieu

DE STAD

HET STIKKENDE VERKEER

De grote verkeersdrukte in het stadscentrum veroorzaakt luchtvervuiling en veroorzaakt een nijpend parkeerprobleem. Bovendien komt de veiligheid van voetgangers en fietsers er door in gevaar. Men tracht de verkeersstroom in de binnenstad te beperken en af te remmen door het verkeer langs de grote ringlanen om te leiden. In de binnenstad wordt het verkeer beperkt door parkeerverbod en éénrichtingsverkeer. Men zal in de toekomst grote parkeerruimten oprichten langs de ringlanen en het openbaar vervoer binnen de stad aanmoedigen.


OUDE WIJKEN VERKROTTEN

Oude woningen in de stad zijn vaak vervallen en grotendeels verlaten. Vaak werden oude stadsdelen totaal afgebroken en vervangen door kantoren en grote woonblokken. Het is beter de oude huizen op te knappen om alzo weer meer inwoners in de binnenstad te krijgen.


WINKEL-WANDELSTRATEN

In steeds meer steden worden de winkelstraten gesloten voor het verkeer. Voetgangers en handelaars zijn daar best tevreden mee.


SOMMIGE STEDEN GROEIDEN SNEL, ANDERE TRAAG

De bevolkingsloop is de groei of de daling van een stad. Hasselt en Aalst, 2 bloeiende industrie, handel en diensten streekcentra, zagen hun bevolking stijgen. Ieper, Namen, Hoei waar de tewerkstelling weinig toenam ontwikkelden slechts langzaam. De aanwas van de bevolking hangt dus af van de functie van de stad. De groei van vele steden was tot W.O.II het gevolg van een inwijkingsoverschot (immigratieoverschot). Het waren vooral boeren die naar de stad trokken om in de industrie te werken.


DE OUDE BINNENSTEDEN ONTVOLKEN

De binnenstad ontvolkt ten voordele van de randgemeenten. In de binnenstad overheersen winkels, restaurants, cafés, kantoren. De grond en de gebouwen in de binnenstad worden onbetaalbaar. De mensen trekken naar de rand van de stad. Er is meer groen, het is er stiller en veiliger. Nadeel: er wordt steeds meer ruimte ingenomen voor huizen en straten. Het uitdijen van de stedelijke agglomeratie heet suburbanisatie. Momenteel ontvolken langzaam de grote en middelgrote steden door een sterfteoverschot en/of een uitwijkingsoverschot. Daardoor wordt het omringende platteland steeds meer verstedelijkt.


DE LIGGING BEPAALT DE STEDELIJKE GROEI

Hasselt heeft op haar grondgebied een station (spoorverbinding met Luik, Brussel, Antwerpen), een autoweg (verbinding met Brussel, Antwerpen, Luik), een kanaal (Albertkanaal). De grootste steden beschikken over de beste verbindingen. De meeste steden komen in de noordelijke helft van ons land voor, waar trouwens de verkeersmiddelen het talrijkst zijn en de economische activiteiten het grootst. Iedere stad heeft een eigen lokale ligging of site. Antwerpen ontwikkelde zich op de rechteroever van de Scheldebocht. Geraardsbergen groeide links en rechts van de Dender. Het oude Bouillion beschutte zich veilig in een meander van de Semois, terwijl Aarlen op een heuvel (waar men goed kon verdedigen) als stad uitgroeide. Hasselt ontstond aan de Helbeek, op het kruispunt van wegen.


Extra gegevens over Hasselt, klik op HASSELT en op WEBSITE HASSELT.
Extra gegevens over Genk, klik op GENK en op WEBSITE GENK.
Extra gegevens over Mons of Bergen, klik op MONS-BERGEN.
Extra gegevens over Tournai of Doornik, klik op TOURNAI-DOORNIK.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
Stad Hasselt. Parkeervisie 2010-2018 voorziet 4.000 nieuwe plaatsen

Hasselt telt vandaag, binnen de grote ring ongeveer 19.000 parkeerplaatsen, waarvan 2.560 ondergrondse parkings.

Parking Station: ondergronds met 570 plaatsen, inrit via Grote Breemstraat
Parking Molenpoort: ondergronds met 420 plaatsen, inrit via Kattegatstraat of Gasthuisstraat
Parking Dusartplein: ondergronds met 800 plaatsen, inrit via Koning Boudewijnlaan of Groene Boulevard
Parking TT-wijk: ondergronds met 520 plaatsen, inrit via Capucienenstraat
Parking Luikerpoort: ondergronds met 250 plaatsen, inrit via Welvaartstraat
Parking Dusartplein (800 plaatsen)

Bovengrondse parking Grenslandhallen (3000).

Andere gratis parkeerterreinen
Parking Gelatinefabriek (Slachthuiskaai) (400 plaatsen)
Parking Kolenkaai (100 plaatsen)
Parking Vildersstraat (200 plaatsen) (Alleen in de weekends)
Parkeren naast Boudewijnlaan (330 plaatsen)
Parking Alverberg (Alverbergstraat) (300 plaatsen - bushalte aan parkeerterrein)
Parking Hasselt Zuid (afrit 28 E313) ( 217 plaatsen - bushalte aan parkeerterrein)
Parking Boudewijnlaan (500 plaatsen - bushalte aan parkeerterrein ). Gratis busvervoer. Je stapt op aan de bushalte 'Rijksadministratief Centrum' en stapt af aan een halte op of binnen de Groene Boulevard. Vraag wel steeds een gratis ticketje aan de buschauffeur.
Parking Cultuurcentrum CCHa (Kunstlaan) (320 plaatsen)
Parking Ijzerweg/ Spoorviaduct ( 214 plaatsen)
Parking Vaartstraat (Mouttoren) (200 plaatsen)
Parking Kolonel Dusartplein: 160 plaatsen

De overige parkeerplaatsen vindt men in de straten buiten het centrum.

Maar om het groeiende bezoekersaantal en de extra toevoer van auto's de baas te kunnen, is een uitbreiding met ruim 4.000 plaatsen nodig. Blijkt dat Hasselt nood heeft aan een duidelijke parkeervisie zodat de stad het parkeerprobleem voorblijft.

Extra
En toch is er nood aan extra parkings. Hasselt groeit volop: denk maar aan de verdere uitbouw van de Blauwe Boulevard, de aanleg van de lightrail. Het nieuw zwembad. De universiteit (rechten in de gebouwen van de oude gevangenis) en het nieuwe justitiegebouw zijn reeds gerealiseerd. Daarom zijn er goed ontsloten nieuwe parkeermogelijkheden nodig met wandelwegen naar de binnenstad, met fietsendienst of met bediening door bussen en de lightrail.

Rijtje nieuwigheden
Er is al een carpoolparking aan afritcomplex 28 van de E-313 en een deel van de ‘Koning Boudewijnlaan' wordt nu gebruikt als parking. De ontwikkelaars van de Blauwe Boulevard voorzien zelf 1.100 bewonersparkeerplaatsen en de stad bouwt vanaf 2016 een ondergrondse parking voor 2.000 wagens. Een andere ondergrondse parking (500 auto's) komt er voor het Cultureel Centrum (2018 of 2019). Tot slot komt er nog een parkeerinfrastructuur op de onderwijssite in de Elfde Liniestraat waar de studenten en de zwembadbezoekers terecht kunnen.