De mens in de stad

DE STAD

EEN HOGE BEVOLKINGSDICHTHEID

Hoe meer gebouwen en hoe meer mensen, des te groter wordt het ruimteverbruik voor wegen, straten, parkeerplaatsen, enz. In de stad is de bevolkingsdichtheid veel groter dan op het platte land. In grote steden zoals Antwerpen (België), met talrijke inwoners in hoge flatgebouwen stijgt de bevolkingsdichtheid tot 20 000 inw./km2. Vaak zijn de voorsteden vergroeid met de oorspronkelijke stad, zodat één stedelijke agglomeratie ontstaat.


DE PLATTEGROND VAN DE STAD

De woningen staan in straten en het verloop van die straten geeft een bepaalde vorm voor die plattegrond Hasselt. In Hasselt, Leuven, Brussel, Aarlen, Brugge en Antwerpen (België) lopen alle hoofdstraten naar de stadskern (het centrum). Een brede cirkelvormige ringlaan verbindt die hoofdstraten onderling. De plattegrond gelijkt dus op een spinnenweb. Dergelijke plattegronden zijn eigen aan oude, middeleeuwse steden. De Grote Markt was er het middelpunt, waarop de hoofdwegen uitmondden. Op de plaats waar voorheen de stadswal lag, loopt nu de ringlaan. Die noemt men ook vesten of boulevard. Het gedeelte van de stad gelegen binnen de vroegere wallen is de binnenstad. Dinant (België) kent een langwerpige plattegond Dinant. De ingesneden Maas heeft hier de vorm bepaald. Oude stadsdelen bestaan meestal uit een wirwar van smalle, kronkelende straatjes. De nieuwe stadsdelen zijn vaak volgens het dambordsysteem gebouwd.


DE VERSCHILLENDE FUNCTIES VAN DE STAD

Aan het uitzicht van de gebouwen kan men zien of men te doen heeft met woonhuizen, winkels, openbare gebouwen, fabrieken, hotels, kantoren. De gebouwen tonen dus de ROL of de FUNCTIE van de stad. De stad heeft zeker een HANDELSFUNCTIE: veel winkels vanaf de Grote Markt en zo stervormig langs de drukke verkeerswegen richting station. Zowel de stadsbewoner als de mensen uit de omringende gemeenten komen er inkopen doen. SUPERMARKTEN met uitgestrekte parkeerruimten verrijzen in de stadsrand, meestal langs een gemakkelijk bereikbare ringlaan. Dankzij de auto en de koelkast kan men grote hoeveelheden voedsel transporteren en bewaren. Grote steden hebben ook een KANTOORFUNCTIE: banken, verzekeringen, reisagentschappen, handelsfirma's. Bijna iedere stad oefent ook een INDUSTRIELE FUNCTIE uit. Grote steden o.a. Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi, (België) hebben veel grote fabrieken. Kleinere steden zoals Veurne, Dinant, Tongeren, Aarlen enz. hebben minder fabrieken. Het zijn eerder marktsteden, waar de handelsfunctie de voornaamste is.


ARRONDISSEMENT

De term arrondissement komt oorspronkelijk uit het Frans en betekent letterlijk afronding. Het slaat op een onderdeel van het grondgebied van de staat, dat wordt opgedeeld om administratieve of bestuurlijke redenen. Elk arrondissement is een ambtsgebied van colleges en ambtenaren.
In België zijn er drie verschillende soorten arrondissementen die soms wel maar soms ook niet op hetzelfde gebied betrekking hebben. Dit zijn:

bestuurlijke arrondissementen: 43
gerechtelijke arrondissementen: vroeger 27, nu 12.
kiesarrondissementen: verschillend naargelang het soort verkiezing.

De 43 bestuurlijke arrondissementen vormen een administratieve indeling van de provincies. De arrondissementscommissaris is een ambtenaar; hij "bestuurt" niet. Hij vertegenwoordigt de provinciegouverneur.

De 12 gerechtelijke arrondissementen zijn territoriale bevoegdheidsgebieden waar de rechtbanken hun zetel gevestigd hebben.

De kiesarrondissementen waren tot voor kort de kieskringen voor de federale parlementsverkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Tegenwoordig vallen de kiesarrondissementen voor de kamer samen met de provincies, behalve in Vlaams-Brabant waar de arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde samen nog de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde vormen en het arrondissement Leuven een aparte kieskring vormt. De kieskring werd uiteindelijk gesplitst door de goedkeuring van het wetsvoorstel voor splitsing van het kiesarrondissement op 13 juli 2012 door de Kamer. Voor meer uitleg. Klik hier.


GERECHTELIJK KANTON

Een gerechtelijk kanton is in België een groep van gemeenten waarbinnen één vredegerecht gevestigd is, dat bevoegd is voor al die gemeenten. Een gerechtelijk arrondissement bestaat uit alle gerechtelijke kantons op het grondgebied van dat arrondissement. In België zijn er 187 gerechtelijke kantons.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.