HET RELIËF


landbouwstreken.jpg

Belgische Kust Vlakte. Klik hier.

Vlaamse Vlakte
Laag-België begint in het westen met de kust, een strook van zee, zandstrand en duinen, die zich in en rechte lijn over een afstand van ca. 65 kilometer uitstrekt. Achter de kust liggen de polders, een vlak en zeer vruchtbaar land dat is drooggelegd en door sluizen tegen de sterke getijdenwerking wordt beschermd. Tussen de westelijke polders en de rivieren de Leie en de Schelde ligt de Vlaamse laagvlakte, een zandstreek met hier en daar wat heuvels.


De Vlaamse Ardennen. Klik hier.
Het West-Vlaams Heuvelland. Klik hier.

Kempense Vlakte.
De vlakte tussen 5 en de 50m boven de zeespiegel in de provincie Antwerpen ligt in de Kempen. Vandaar de naam: Kempense Vlakte. Dit is een bosrijke streek waar ook heide voorkomt.


Midden-België
(Henegouws Plateau, Brabants Plateau, Haspengouws Plateau) ligt achter de Vlaamse laagvlakte en de Kempen en stijgt geleidelijk tot de Samber- en Maasvalleien. Deze lage leemplateaus vormen de vruchtbaarste grond van België. Brabant is sterk verstedelijkt, maar het Zoniënwoud is nog een restant van het vroegere Kolenwoud, dat zich in de Romeinse tijd over een groot deel van het land uitstrekte. Midden-België omvat verder in het westen Henegouwen en in het oosten Haspengouw. Ook dit zijn vruchtbare streken met uitgestrekte akkers en weilanden.


Het Kempens Plateau. Klik hier.

Condruzisch Plateau. Klik hier.
Plateau van Herve. Klik hier.
Ardens Plateau. Klik hier.
Plateau van Lotharingen. Klik hier.

Vul eerst al de gaten in. Druk dan op "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!

Reliëfstreken van België

In het noorden van België liggen de laagvlakten.

Kustvlakte, Vlaamse Vlakte, Kempense Vlakte.

In het midden van België ten noorden van Samber en Maas liggen de laagplateaus.

Henegouws Plateau, Brabants Plateau, Haspengouws Plateau, Kempens Plateau.

Ten zuiden van Samber en Maas liggen de Midden hoge plateaus.

Condruzisch Plateau, Plateau van Herve, Ardens Plateau, Plateau van Lotharingen.

foto52.jpg
Bekijk nevenstaande kaart van België! Gebruik een reliëfkaart van België.

Aan de Belgische kust ligt een laagvlakte (nr.1) . Meer naar het binnenland, in Vlaanderen, ligt nog een laagvlakte (nr.2) de . In de Antwerpse Kempen ligt een andere laagvlakte met de naam (nr.3) . In het midden van België juist ten zuiden van Brussel ligt (nr.5) het . Ten westen daarvan ligt het plateau van (nr.6) . In de provincie Limburg ligt het (nr.4) . Ten zuiden van Hasselt ligt het plateau van (nr.7) . Ten zuiden van Samber en Maas ligt eerst het (nr.8) . Tegen de grens met Nederland en Duitsland ligt het (nr.9) . Het grootste en hoogste plateau van België is het (nr.10) . Helemaal in het zuiden van België ligt het (nr.11) .

België grenst in het noordwesten aan de (nr.12) . In het noorden ligt het land (nr.13) . In het oosten ligt (nr.14) . In het zuidoosten ligt een klein land (nr.15) . Tenslotte grenst België in het westen aan (nr.16) .

Op bovenstaande kaart zijn ook volgende rivieren getekend:

a = de
b = de
c= de
d= de
e= de

Aan de samenvloeiing van Samber en Maas ligt de stad:
Aan de samenvloeiing van Leie en Schelde ligt de stad: .

Het in België gaat van Noordzee tot aan Samber en Maas.
Het in België ligt ten zuiden van Samber en Maas.