HET RELIËF

De reliëfvormen

De streken van België
Geografisch kan België worden onderverdeeld in drie streken: Laag-België (tot 100 m hoogte), Midden-België (van 100 m tot 200 m hoogte) en Hoog-België (van 200 m tot meer dan 500 m hoogte).


Zie ook geografie van België. Klik hier.

Zie ook Geografische streken van België. Klik hier.

Laag België
Laag-België begint in het westen met de kust, een strook van zee, zandstrand en duinen, die zich in een rechte lijn over een afstand van circa 65 km uitstrekt. Achter de kust liggen de polders, een vlak en zeer vruchtbaar land dat vroeger regelmatig door de zee werd overspoeld, maar nu is drooggelegd en door sluizen tegen de sterke getijdenwerking wordt beschermd. Tussen de westelijke polders, de Leie en de Schelde ligt de Vlaamse laagvlakte, een zandstreek die hier en daar heuvelachtig is. In het verlengde van de Vlaamse laagvlakte, naar het oosten toe, liggen de Kempen. Het landschap bestaat vooral uit dennenbossen, weiland en maïsvelden.


Midden-België
Achter de Vlaamse laagvlakte en de Kempen en geleidelijk stijgend tot Samber- en Maasvalleien, ligt Midden-België. Deze lage leemplateaus vormen de vruchtbaarste grond van België. In het sterk verstedelijkte Brabant is het Zoniënwoud nog een restant van het vroegere Kolenwoud, dat zich in de Romeinse tijd over een groot deel van het land uitstrekte. Verder omvat Midden-België in het westen Henegouwen en in het oosten Haspengouw. In deze eveneens zeer vruchtbare streken liggen grote boerderijen verscholen tussen uitgestrekte akkers en weiland.


Hoog-België
Hoog-België is het dunst bevolkte en meest bosrijke deel van het land. Het begint ten zuiden van Samber en Maas met het Condroz-plateau. Deze vruchtbare streek is vooral befaamd als toeristische trekpleister omwille van de valleien van de Maas en de Ourthe en de talrijke monumenten. Tussen de Vesder en Maas ligt het Land van Herve, dat wegens zijn rijke, vochtige kleigrond zeer geschikt is voor weiland en dus ook voor veeteelt. Ten zuiden van de Condroz bevindt zich de Fagne- en de Famennestreek; hoewel niet erg geschikt voor landbouw is ze toch bekend door de talrijke grotten, zoals die van Han-sur-Lesse en Remouchamps. Nog zuidelijker treffen we de Ardennen aan, een prachtig, zeer bosrijk gebied met natuurlijke berkenbossen en aangeplante sparrenbossen, afgewisseld met plateaus en diepe valleien. Het hoogste punt bevindt zich op 694 m met het Signaal van Botrange.

In het meest zuidelijke gedeelte van België bevindt zich Belgisch Lotharingen. Daar is het klimaat milder dan in de rest van het land, vooral op de zuidelijke flank van de derde 'cuesta', waar men in Torgny zelfs wijngaarden heeft aangelegd.


Extra uitleg over Laag-België
Laag-België is een geografische streek in België die grotendeels overeenkomt met Vlaanderen. Geografisch gezien begint met in het westen de Noordzee en de kuststrook, bestaande uit een zandstrand met duinen, die zich in een rechte lijn over een afstand van circa 65 km uitstrekt. Achter de kust liggen de polders, een vlak en zeer vruchtbaar land dat vroeger regelmatig door de zee werd overspoeld, maar nu is drooggelegd en door sluizen tegen de sterke getijdenwerking wordt beschermd. Zie ook schoolTV. Klik hier.
Tussen de westelijke polders, de Leie en de Schelde ligt de Vlaamse Laagvlakte (soms ook wel opgesplitst in Zandlemig Vlaanderen en Zandig Vlaanderen).

    zandleemstreek.jpg
  • Zandlemig Vlaanderen, ook Zuid-Vlaanderen of Vlaamse Zandleemstreek, is de geografische streeknaam in België voor het zuidelijke deel van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en het meest westelijke deel van de provincie Brabant, in het noorden begrensd door de Zeepolders en Zandig Vlaanderen, in het westen door de Frans-Belgische grens, in het zuiden door de lijn MoeskroenRonseEdingenHalle en in het oosten door de westelijkste randgemeenten van de Brusselse agglomeratie.


  • zandstreek.jpg
  • Zandig Vlaanderen, ook Noord-Vlaanderen of Houtland, is een geografische streek in België, in Binnen-Vlaanderen. Deze streek is begrensd in het noorden door de Scheldepolders, in het westen door de Zeepolders, in het zuiden door de lijn DiksmuideTieltKruishoutemVilvoorde en in het oosten door de As–AntwerpenBrussel, de Zeeschelde en de Antwerpse agglomeratie. Van west naar oost is een aantal substreken te onderscheiden: het Westelijk Houtland (of Bebost Vlaanderen) ten zuiden en zuidoosten van Brugge, het Meetjesland, het Gentse Houtland, het Gentse stadsgewest (incl. de Gentse Kanaalzone), het Lokerse Houtland, het Land van Waas en Klein-Brabant. Het westelijke deel van Zandig Vlaanderen behoort tot de regionaal stedelijke invloedssfeer van Brugge, het centrale en oostelijke deel tot de invloedssfeer van resp. Gent, Antwerpen en Brussel. Het gebied maakt deel uit van de Vlaamse Laagvlakte. De zandstreek die hier en daar heuvelachtig is. Deze heuvelruggetjes worden de West-Vlaamse heuvels en de Vlaamse Ardennen genoemd. In het verlengde van de Vlaamse Laagvlakte, naar het oosten toe, liggen de Kempen. Het landschap bestaat vooral uit dennenbossen, weiland en maïsvelden.
    Ten zuiden hiervan streken zich van west naar oost de Groentestreek, het Hageland en Vochtig Haspengouw uit. In het uiterste oosten van Vlaanderen bevindt zich het Maasland en de Voerstreek die deel uitmaakt van het Land van Herve.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu. na het beantwoorden van alle vragen, klik op de toets CONTROLEER!

Reliëfdoorsnede, hoogtezones, reliëfvormen (ATLAS GEBRUIKEN!)

Reliëfdoorsnede

foto37.jpg

Laagvlakte

foto38.jpg

Heuvelland

foto39.jpg

Laagplateau

foto41.jpg
*
Tekening "Reliëfdoorsnede"! De helling is het steilst in het:
*
Tekening "Reliëfdoorsnede"! De helling is het zwakst in het:
*
Tekening "Reliëfdoorsnede"! De top van het eiland is:
*
Tekening "Reliëfdoorsnede"! Hoe ver liggen de hoogtelijnen uit elkaar?
*
Foto uit laagvlakte! De horizon is:
*
Foto uit laagvlakte! De hoogteverschillen zijn:
*
Foto uit laagvlakte! De hellingen zijn:
*
Foto uit laagvlakte! De foto komt uit het land:
*
Foto uit laagvlakte! De hoogteligging is:
*
Foto heuvelland! De horizon is:
*
Foto heuvelland! De hoogteverschillen zijn:
*
Foto heuvelland! De hellingen zijn:
*
Foto heuvelland! De hoogteligging is:
*
Foto laagplateau! De horizon is:
*
Foto laagplateau! De hoogteverschillen zijn:
*
Foto laagplateau! De hellingen zijn:
*
Foto laagplateau! De hoogteligging is:
*
De 3 foto's links behoren tot hoogtezone:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent 3 laagvlaktes! Aan de kust:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent 3 laagvlaktes! In Vlaanderen:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent 3 laagvlaktes! In de Antwerpse Kempen:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent heuvellandschappen! Langs de Franse grens:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent heuvellandschappen! In Oost-Vlaanderen:
*
Reliëfkaart België in atlas! België kent heuvellandschappen! Tussen Dijle en Gete:
*
Reliëfkaart België in atlas! De laagplateaus in Midden België zijn de:
*
Een randzee van de Atlantische Oceaan in het noordwesten van Europa,
met een gemiddelde diepte van 94 meter.
*
De Belgische Kust of Kuststreek is de landstreek waarmee België
(en meer bepaald het Vlaamse gedeelte van België) grenst aan de
Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer
*
Een strook land met weinig of geen vegetatie aan het water van een zee,
meer, plas of rivier. Een strand loopt af richting het water en gaat over in
de bodem ervan.
*
Een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn
of op andere plekken.
*
De duinen dienen ook als
*
Een geografische streek in Vlaanderen. Ze ligt achter de duinen
tot gemiddeld een vijftiental kilometer landinwaarts