NATUURRAMPEN

Allerlei natuurrampen bedreigen de mens

Natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, stormen, aardverschuivingen, overstromingen, droogtes, sneeuwstormen, regenbuien, hittegolven, koudegolven, lawines, vloedgolven.

Lijst van belangrijke vulkaanuitbarstingen. Klik hier.
Lijst van belangrijke aardbevingen. Klik hier.
Overstromingen in België. Klik hier.
Tropische cycloon. Klik hier.

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer, zoals droogte, overstromingen, stormvloeden, tropische cyclonen. Tussen 1980 en 2007 zijn wereldwijd 8400 natuurrampen voorgekomen die 2 miljoen mensen het leven hebben gekost en 1,5 triljoen Amerikaanse dollar schade hebben gekost.
In de laatste 50 jaren is het aantal natuurrampen wereldwijd sterk toegenomen, en het laat zich aanzien dat deze trend zich zal voortzetten. Klimaatverandering wordt hiervoor het meest als oorzaak genoemd, samen met een toenemend aantal mensen dat onder slechte woonomstandigheden leeft.
Veel dodelijke natuurrampen vinden plotseling plaats, zoals aardbevingen, stormen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen; maar er zijn ook natuurrampen die geleidelijk aan ontstaan en tot ernstige uitputting leiden, zoals droogte. De tsunami van 2004 in Azië is waarschijnlijk de bekendste ramp die recentelijk plaatsvond; hierbij werden 14 landen getroffen na een aardbeving in de omgeving van Indonesië. De tsunami telde 37% van alle geregistreerde slachtoffers van natuurrampen sinds 2000, volgens het kantoor van de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties. Er zijn echter ontelbare andere rampen die erg weinig media aandacht krijgen, maar jaarlijks evengoed ongeveer 250 miljoen mensen treffen, die daardoor vaak dakloos raken, gewond en zonder toegang tot eten, schoon drinkwater of gezondheidszorg.

Extra uitleg over de dodelijkste natuurrampen. Klik hier.

Natuurrampen top 10 overzicht. Klik hier.

Lijst natuurrampen in België en Nederland. Klik hier.

Nog gegevens over rampen. Klik hier.

Opwarming van de aarde. Klik hier.

VOORBEELDEN:
Natuurrampen hebben in 2014 voor 110 miljard dollar (92,5 miljard euro) aan schade aangericht, tegen 140 miljard dollar een jaar eerder.
Volgens de Duitse herverzekeraar Munich Re ligt de schade daarmee fors lager dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (190 miljard dollar). De lagere schade komt volgens het bedrijf vooral door het rustige orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan en het uitblijven van zeer ernstige rampen.
De grootste kostenpost was de tropische orkaan Hudhud in India die voor 7 miljard dollar aan schade aanrichtte.
Bij in totaal 980 natuurrampen kwamen in 2014 circa 7.700 mensen om het leven. Daarmee ligt het aantal doden aanzienlijk lager dan in 2013, toen 21.000 mensen het leven lieten door natuurrampen.
Enkele natuurrampen in 2017. Klik hier.


Enkele natuurrampen met aantal in het jaar 2005

Aardbevingen....... 22Aardverschuivingen 10Droogtes.............17Hitte- en koudegolven 11
Grote bosbranden..12Orkanen...............110Overstromingen 154Vulkaanuitbarstingen...6


Als je met een tablet werkt, dan zal onderstaande sleepoefening waarschijnlijk niet werken! Verwerk dan deze oefening "RAMP1a" door te klikken op RAMP1a.

DEZE SLEEPOEFENING WERKT WAARSCHIJNLIJK NIET OP EEN TABLET!

Zie bovenstaande tabel! Rangschik de opgesomde natuurrampen van veel naar weinig. Sleep de woorden één voor één naar de bovenstaande regels en zet ze in de juiste volgorde achter elkaar. Bij het gebruik van de knop "Hint" verlies je punten.