Natuur

Kruiswoordraadsel in verband met natuurlandschappen. Onderstaande woorden zitten in het kruiswoordraadsel.

Camarque, congo, deltamonding, eb, ecologie, erosie, Finland, gele koorts, herbiciden, houtkap, Lapland, liaan, malaria, overgrazing, pesticiden, rendier, Rhône, savanne, schorre, slaapziekte, slikke, steppe, taïga, tseetseevlieg, toendra, veen, ven, vloed, woestijn, zwin

Klik op een getal voor de definitie. Tik het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten! Als je kruiswoordraadsel volledig is ingevuld, klik je op de toets CONTROLEER. Foute antwoorden kun je nu nog verbeteren.
1    2              3        
  4             5         
                    
6       7             8    9    
                    
    10           11         
                    
     12                 
                   13   
        14         15       
   16                   
                    
  17            18          
    19    20             21     
               22       
 23           24   25           
         26             
             27         
28                      
      29         30         

Horizontaal

4. Studie van de betrekkingen tussen dieren en planten.
5. Naam van de natuurlijke plantengroei in Lapland.
6. Een vlieg in de tropen die de slaapziekte overbrengt.
10. De naam van een streek in de deltamonding van de Rhône.
11. Een Scandinavisch land met duizende meren.
12. Andere naam voor bestrijdingsmiddelen tegen insecten.
15. Naaldwouden en berkenwouden in het noorden van Europa en Rusland.
16. Te veel grazende dieren op een te kleine oppervlakte.
19. Andere naam voor bestrijdingsmiddelen tegen onkruid.
22. Andere naam voor hoogtij.
23. Natuurlijke plantengroei ten noorden en zuiden van het evenaarswoud in Afrika.
24. Een natuurlijke ondiepe vijver.
27. Een modderig gebied zonder plantengroei in het Zwin.
28. Een gebied in het Zwin met zoutplanten dat alleen bij springtij onder water staat.
29. Rivier in Frankrijk die in Zwitserland ontspringt en uitmondt in de Middellandse Zee.
30. Natuurlijke plantengroei in Afrika bestaande uit grassoorten.

Verticaal

1. De naam van een riviermonding zoals die van de Nijl in Egypte.
2. Tropische ziekte overgebracht door een mug.
3. Zeer droog gebied met weinig tot geen plantengroei op aarde.
7. Ziekte overgebracht door de tseetseevlieg.
8. Tropische ziekte overgebracht door een mug.
9. De naam van een vroegere kolonie van België in Afrika.
13. Een landstreek in het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland.
14. De naam voor uitschuren en transporteren van bodemmateriaal.
17. Een woekerplant en klimplant in een tropisch oerwoud.
18. Een gebied met veel water en turf.
20. De naam van het belangrijkste dier in Lapland.
21. Een andere naam voor het kappen van grote bosoppervlakten.
25. Andere naam voor laagtij.
26. Natuurgebied aan de Belgische kust in de omgeving van Knokke-Heist.