NATUURLANDSCHAPPEN IN BELGIË

Invuloefening!

Voor extra uitleg over de natuur in Vlaanderen. Zie de website van natuurpunt! NATUURPUNT.

Voor extra uitleg over natuur en bos in België, klik op NATUUR EN BOS.

Voor meer uitleg over biodiversiteit in België, klik op BIODIVERSITEIT EN NATUUR.

Voor meer interessante links over natuurverenigingen in België, klik op INTERESSANTE LINKS.

Vul eerst al de gaten in. Druk dan op de knop "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik indien aanwezig de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
Natuurlijke plantengroei is in België zeldzaam

foto128.gif foto129.jpg

Links, een in een heidelandschap omgeven door en gras met daarrond grove dennen () en berken (). Men heeft hier te doen met spontane plantengroei of plantengroei. Rechts, een jong loofbos aangeplant door de mens. Men noemt dat een of een teelt. Door de aanleg van akkers, weilanden, , wegen, fabrieken heeft de mens in België een omgeving geschapen en is de natuurlijke plantengroei bijna geheel verdwenen. Gelukkig heeft men in België nog kleine stukjes natuur.

foto130.jpg foto131.jpg

Eén van die natuurgebieden is het Zwin. Rond het jaar 1000 brak de Noordzee door de duinengordel en ontstond er een zeearm met een trechtermonding tot in de stad Damme en via kanalen kon men varen tot in . Door afzetting van zand en klei slibde die zeearm dicht. Door het aanleggen van , grachten en door grondwerken werd het Zwin nog kleiner in oppervlakte.

Op bovenstaande kaart en foto zie van links boven naar rechts onder de volgende elementen: de , het , de en het natuurgebied het Zwin met de en .

foto133.jpg foto132.jpg

De slikken zijn onbegroeide stroken langs de kreken die bij overstromen. De schorren liggen iets hoger zodat de laagste delen alleen bij overstromen. De schorreplanten zijn droogteplanten die vocht te kort komen omdat ze het zoute water moeilijk kunnen opnemen. In het Zwin vindt men soms 300 verschillende vogelsoorten.

foto134.jpg

foto135.jpg

Een ander natuurgebied in België is de 840 ha heide in de Noorderkempen. Men vindt er heidevelden, landduinen, stuifkommen en , moerassen en vennen. Aan de randen liggen naaldbossen.

Een natuurgebied is een gebied dat speciaal beheerd wordt om er het ongeschonden karakter van de natuur te behouden. Men streeft ernaar om het uitzicht, de (planten) en de (dieren), de grond, de ondergrond, het water en de lucht te beschermen. De studie van de betrekkingen tussen dieren en planten waarin ze leven en die van de planten en dieren onderling, wordt genoemd. Om natuurgebieden te behouden en te beschermen moet men ze niet alleen goed beheren maar is ook ruimere nodig. Die landschapszorg maakt deel uit van de ordening.

foto136.jpg foto137.jpg