Groeven, mijnen, delfstoffen

HOOFDONTGINNING VAN STEENKOOLMIJN

Extra uitleg over het mijnverleden van Belgisch Limburg! Klik hier.


fig68.jpg
STEENKOOLMIJNEN (tussen de jaren 1995 - 2002)
fig56.jpg

Transport over de hele wereld is zo goedkoop geworden, dat steenkool en staal uit Amerika of Polen bijna de helft zo goedkoop is als steenkool uit het eigen Ruhrgebied. Daarnaast werd steenkool als brandstof steeds minder gebruikt en vervangen door olie en gas. Dit is terug te zien in het dalende aantal steenkoolmijnen in het Ruhrgebied: in 1957 waren dit er 140, terwijl er in 2005 nog maar zeven over waren en nu in 2014 nog 3. De laatste nog actieve mijnen sluiten eind 2018. Niet alleen mijnwerkers zelf raakten hierdoor werkloos. Ook werknemers uit sectoren die aan de mijnindustrie verbonden zijn, zoals de staalindustrie, raakten hun baan kwijt. Het huidige werkloosheidspercentage in de regio ligt rond de 14,5 procent. Door middel van subsidies probeert de Duitse staat de overgebleven mijnen zo lang mogelijk open te houden.

Op bondsniveau werd de evaluatie van de steenkoolontginningen in Duitsland afgerond. Men heeft pas in 2012 beslist alle mijnen te sluiten vanaf 2018. In de loop van de komende jaren zouden reeds vijf van de nog acht actieve mijnen gesloten worden. Vooral de SPD, de socialisten, drong aan op een zo lang mogelijke subsidie van de sector. Maar dat kost 2,5 miljard per jaar en daar is de CDU, de christelijke democraten, dan ook niet zo gelukkig mee. De onrendabele ontginning zorgt per jaar voor 25 miljoen ton steenkool.


Het aandeel van 'broeikasgasrijke' steenkool in de globale energiemix blijft stijgen. Naar alle waarschijnlijkheid beent de energiebron in 2017 aardolie bij als 's werelds belangrijkste energiebron, en dat is slecht nieuws voor het milieu. Dat concludeert het internationaal energieagentschap (IEA) in zijn jaarlijks 'Medium-Term Coal Market Report'. Elk jaar stijgt het steenkoolverbruik. Dat verklaarde IEA-directeur. 'Indien er geen wijzigingen komen in het huidige beleid, zal steenkool binnen de volgende tien jaar olie inhalen'. Er zijn overvloedige voorraden en is er de onverzadigbare vraag naar de energie vanuit de groeilanden. Zo wint steenkool razendsnel aan belang door de de energiezucht in India en vooral China. Enkel in Amerika daalt de vraag.

Slecht voor het milieu
Maar dat is geen goed nieuws voor het milieu. Steenkool heeft immers de grootste uitstoot aan broeikasgassen. En ook Europa treft schuld. Door de dalende vraag in de VS, gaat er meer Amerikaanse steenkool naar Europa, waar lage emissierechten en hoge gasprijzen steenkool bevoordelen voor de energieproductie. De vraag naar steenkool zal wel minder snel stijgen dan in het voorbije decennium. Tegen 2017 zal de wereld jaarlijks 1,2 miljard ton steenkool extra verbranden ten opzichte van vandaag, het equivalent van de huidige consumptie van de VS en Rusland samen. Volgens het rapport zal enkel een keiharde prijzenslag in de markt van olie en gas en veel hogere emissierechten weerwerk kunnen bieden tegen de opkomst van de vervuilende brandstof. Dat leert vooral de meer efficiënte Amerikaanse markt.


Gegevens over steenkool in de USA. Klik hier.

Gegevens over steenkool in CHINA.
Steenkoolproductie in China
China is de grootste steenkoolproducent van de wereld. In 2017 werd meer dan 3 miljard ton steenkool gemijnd, een aandeel van 45% in de globale productie. Na het jaar 2000 heeft de productie een sterke stijging laten zien; voor dat jaar lag de productie op ruim 1 miljard ton, maar dat is in een decennium verdrievoudigd. Het Chinese steenkoolverbruik is in 2017 voor het twaalfde jaar op rij gestegen, 3,287 miljard ton. Het land is daarmee veruit de grootste gebruiker van steenkool, voor landen als de Verenigde Staten, India en Rusland. "China is nu goed voor 47 procent van de wereldwijde steenkoolconsumptie - bijna evenveel als de rest van de wereld samen", zegt het Amerikaanse Energy Information Agency, dat de cijfers vrijgaf.

Groei
De Chinese vraag blijft maar groeien. China heeft de steenkool nodig voor de elektriciteitsproductie, die de enorme economische groei moet volgen. Vooral mijnen die gelieerd zijn aan de overheid hebben aan deze enorme groei bijgedragen. Het totaal aan bewezen steenkoolreserves in China wordt geschat op 114,5 miljard ton.

De meeste steenkool wordt gewonnen in ondergrondse mijnen, het aandeel van dagbouw ligt op ongeveer 20%. De belangrijkste provincies voor de steenkoolwinning zijn: Binnen-Mongolië, Shanxi en Shaanxi met een productieaandeel van 20%, 20% en 10% respectievelijk in 2009. De belangrijkste consumptiecentra van steenkool liggen aan de oostkust en in het zuiden van China. Het vervoer gaat veelal per spoor direct naar de afnemer of naar de zeehavens om vandaar per schip verder vervoerd te worden. De zeehaven Qinhuangdao is het belangrijkste steenkoolknooppunt. Voor het transport op korte afstanden worden ook veel vrachtwagens ingezet.


VS, China en India zijn dit jaar (2017) meer steenkool aan het ontginnen Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in. Na één invulpoging gaat de oefening automatisch over naar de meerkeuze stand.