Groeven, mijnen, delfstoffen

GROEVEN VAN VASTE GESTEENTEN IN MIDDEN- EN ZUID-BELGIE

Delfstoffenkaart van België
fig54.jpg

fig42.jpg fig43.jpg fig44.jpg

BLAUWE HARDSTEEN of ARDUIN is zeer hard en taai. Het kan een hoge druk weerstaan. (2000 kg/cm2)! DIORIET vindt men in Quenast. De groeve is een cirkelvormige kraterpijp. Dioriet is een stollingsgesteente. Wordt o.a. gebruikt om dijken te bouwen. De vorm van de ontginning heeft te maken met de wijze waarop de gesteenten voorkomen. ZANDSTEENGROEVEN vindt men vooral in de Condroz.


Extra uitleg over blauwe hardsteen of arduin! Klik hier.
Extra uitleg over dioriet! Klik hier.
Extra uitleg over zandsteen! Klik hier.
Extra uitleg over porfier! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.