Groeven, mijnbouw, delfstoffen

Kruiswoordraadsel. Onderstaande woorden moet je gebruiken.
AardgasAardolieAfrikaAlgerije
Andes BelemBoorplatformBrent
DiamantEkofiskEmdenErtsen
ExploratieFerroGroningenIJzer
KarstöKoperLehavreLood
ManausMineralenNikkelNon-ferro
NoordzeeNoorwegenPijpleidingTeesport
TankerTerminalUraniumZeebrugge

Klik op een getal voor de definitie. Lees de definitie. Tik het juiste woord in en klik vervolgens op "Antwoord invullen". Als het kruiswoordraadsel volledig is ingevuld druk je op de toets "Controleer". Eventuele fouten herstellen!
 1     2         3   4      5      
                    
6             7         8    
         9        10       
  11    12     13        14         
               15       
 16                     
            17          
                    
  18           19         20    
                    
   21        22             
        23              
 24                25       
          26            
     27                 
28          29        30        
                    
          31            
   32                   

Horizontaal

1. Zeehaven in België met opslagtanks voor aardgas.
3. Continent ten zuiden van Europa bewoond door Arabieren en Negers.
6. Fossiele vloeibare energiebron.
10. Ander woord voor ijzer.
12. Buizensysteem voor transport van vloeistoffen en of gassen.
15. Scheikundig symbool voor nikkel.
16. Stad waar vroeger veel rubber werd verhandeld en gelegen in het Amazonegebied van Brazilië.
17. Andere naam voor mineralen.
18. Naam van een zee grenzend aan België.
19. Engelse haven waar aardoliepijpleiding vertrekt.
21. Duitse haven waar een aardgaspijpleiding vertrekt.
22. Andere naam voor "niet ijzerhoudend".
24. Nederlandse provincie waar men veel aardgas vindt.
26. Een metaal gebruikt in een kerncentrale.
28. Een haven in Noorwegen waar een aardgaspijpleiding vertrekt.
29. Andere naam voor erts of delfstof (mv.).
31. Andere naam voor opsporen van delfstoffen.
32. Fossiele gasvormige energiebron.

Verticaal

2. Andere naam voor kunstmatig booreiland in zee.
4. Scheikundig symbool voor ijzer.
5. Noordafrikaans land dat aardgas levert aan België.
7. De naam van een groot gebergte in Zuid-Amerika.
8. Een belangrijke aardolievindplaats in het noorden van de Noordzee.
9. Franse haven aan de monding van de Seine.
11. Zeer harde edelsteen.
13. Scheikundig symbool voor lood.
14. Land in Scandinavië dat veel aardolie en aardgas vindt in de Noordzee.
19. Een zeeschip dat aardolie vervoert.
20. Begin of eindpunt van een scheepvaartlijn.
21. Een belangrijke vindplaats van aardolie in het Noorse gedeelte van de Noordzee.
23. Een havenstad in Brazilië aan de monding van de Amazone.
25. Scheikundig symbool voor koper.
27. Een geelachtig metaal vooral gebruikt voor elektrische bedrading.
30. Naam van een metaal waarvan het scheikundig symbool Pb is.