MENSELIJK LEEFMILIEU. Ligging in de ruimte.

De ligging van een plaats in de ruimte

De oefeningen staan onder de kaarten!

foto23.jpg

Merkwaardige cirkels op aarde

foto24.jpg

Continenten

foto25.jpg

Extra uitleg over Canada! Klik hier.

Extra uitleg over China! Klik hier.


Extra uitleg over de continenten! Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.

De sterrenkundige ligging

Lengte- en breedtecirkels

Op bovenstaande kaart staat de evenaar (0 graden), de kreefstkeerkring (ongeveer 23 graden N.B.), de steenbokskeerkring (ongeveer 23 graden Z.B.), de noordpoolcirkel (ongeveer 66 graden N.B.), de zuidpoolcirkel (ongeveer 66 graden Z.B.) en de nulmeridiaan (0 graden). De breedtegraden staan links en rechts en de lengtegraden staan boven en onder.


Extra uitleg over de stad Chennai (Madras)! Klik hier.

Extra uitleg over de stad Adelaide! (Australië) Klik hier.
*
In welke halfronden ligt Canada?
*
In welke halfronden ligt China?
*
De aardrijkskundige lengte van een plaats is de afstand van die plaats tot de:
*
Een plaats ten westen van de meridiaan van Greenwich is:
*
Zie bijgevoegde kaart! De sterrenkundige ligging van Durban is bij benadering:
*
Zie bijgevoegde kaart! De sterrenkundige ligging van Chennai (Madras) is bij benadering:
*
Zie bijgevoegde kaart! De sterrenkundige ligging van Adelaide is bij benadering:
*
Zie bijgevoegde kaart! In welk land ligt een plaats van 40 graden N.B. en 100 graden W.L.?
*
De stad Brussel ligt op ongeveer:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.1 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.2 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.3 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.4 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.5 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.6 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.7 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.8 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.9 is:
*
Zie tekening "Merkwaardige cirkels"!
De benaming bij nr.10 is:
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.1?
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.2?
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.3?
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.4?
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.5?
*
Zie tekening "Continenten"!
Geef de naam van nr.6?