MENSELIJK LEEFMILIEU. Ligging in de ruimte.

De ligging van een plaats in de ruimte

De oefeningen staan onder de kaart!

foto23.jpg

Extra uitleg over de USA! Klik hier.

Extra uitleg over Australië! Klik hier.

Extra uitleg over België! Klik hier.


Extra uitleg over de Noordpool! Klik hier.

Extra uitleg over de Zuidpool! Klik hier.

Combineer een element links met een element rechts. Je kan selecteren uit het uitrolmenu.

De sterrenkundige ligging

Lengte- en breedtecirkels

Op bovenstaande kaart staat de evenaar (0 graden), de kreefstkeerkring (ongeveer 23 graden N.B.), de steenbokskeerkring (ongeveer 23 graden Z.B.), de noordpoolcirkel (ongeveer 66 graden N.B.), de zuidpoolcirkel (ongeveer 66 graden Z.B.) en de nulmeridiaan (0 graden).
De breedtegraden staan links en rechts en de lengtegraden staan boven en onder.


Extra uitleg over de stad Durban! Klik hier.

*
Cirkels die in west-oostrichting rond de aarde lopen zijn:
*
Breedtecirkels lopen evenwijdig met de:
*
De langste parallelcirkel is de:
*
Breedtecirkels worden genummerd van:
*
Ten noorden van de Evenaar spreekt men over:
*
Ten zuiden van de Evenaar spreekt men over:
*
De breedte in graden is aan de Noordpool:
*
De breedte in graden is aan de Evenaar:
*
De breedtecirkels zijn in km uitgedrukt:
*
Cirkels die de noord-zuidrichting volgen en door de geografische polen gaan zijn:
*
Meridianen of lengtecirkels zijn:
*
De lengte van een meridiaan is:
*
Lengtecirkels worden genummerd van:
*
Ten westen van de nulmeridiaan spreekt men van:
*
Ten oosten van de nulmeridiaan spreekt men van:
*
De aardbol wordt door de Evenaar verdeeld in een:
*
In welke halfronden ligt de USA?
*
In welke halfronden ligt België?
*
In welke halfronden ligt Australië?
*
De aardrijkskundige breedte is de afstand van de plaats tot de:
*
De Kreeftskeerkring ligt op ongeveer:
*
De Steenbokskeerkring ligt op ongeveer:
*
De Noordpoolcirkel ligt op ongeveer:
*
De Zuidpoolcirkel ligt op ongeveer:
*
De stad Durban ligt op het: