MENSELIJK LEEFMILIEU

Ligging van een plaats op aarde

MERKWAARDIGE CIRKELS
foto22.jpg

KAART VAN BELGIË
foto21.jpg

Extra uitleg over de stad Brussel! Klik hier.

Extra uitleg over de Evenaar! Klik hier.

Extra uitleg over de Kreeftskeerkring! Klik hier.

Extra uitleg over de Steenbokskeerkring! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG!

LIGGING VAN EEN PLAATS IN DE RUIMTE

NATUUR-, STAATKUNDIGE EN POLITIEKE LIGGING VAN EEN PLAATS

Men kan op een kaart de juiste ligging lokaliseren of situeren. De stad Namen ligt op de samenvloeiing van Samber en Maas. Dat is de natuurkundige ligging van een plaats. Brussel ligt in de provincie Vlaams-Brabant, dus ongeveer in het midden van België. Doornik ligt dicht bij de Franse grens. Op die manier beschrijf je de administratieve of staatkundige ligging. Vroeger was Europa in twee politieke blokken verdeeld door de demarcatielijn of het IJzeren Gordijn in Westelijk- en Oostelijk-Europa. Achtentwintig landen in Europa behoren tot de EU (Europese Unie). Het zijn België, Nederland, Groot Hertogdom Luxemburg, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Oostenrijk, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Malta, Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Kroatië. Indien een land behoort tot een economische en of politieke groep kan men de politieke ligging van het land bepalen.


Extra uitleg 1 over de lidstaten van de Europese Unie! Klik hier.

Extra uitleg 2 over de lidstaten van de Europese Unie! Klik hier.


DE STERRENKUNDIGE LIGGING IS DE LIGGING TEN OPZICHTE VAN DE EVENAAR EN DE NULMERIDIAAN

De cirkels die de west-oostrichting volgen, lopen evenwijdig met elkaar: we noemen ze daarom parallellen of breedtecirkels. De evenaar die de aarde in twee gelijke helften verdeelt: het noordelijk en het zuidelijk halfrond is de langste breedtecirkel (40000 km). De ligging van een plaats ten opzichte van de evenaar is de breedte: ten noorden van de evenaar zit je op N.B. of noorderbreedte, ten zuiden ervan op Z.B. of zuiderbreedte. Andere merkwaardige breedtecirkels op de globe zijn de noordpoolcirkel, de zuidpoolcirkel, de kreeftskeerkring en de steenbokskeerkring. De eersten liggen niet ver van de noord- of de zuidpool, de andere niet ver van de evenaar. De halve cirkels die door de polen gaan en dus de noord-zuidrichting volgen, zijn de meridianen of lengtecirkels of middaglijnen. De belangrijkste is de meridiaan van Greenwich of de nulmeridiaan. Hierdoor wordt de aarde in een westelijke en een oostelijke helft verdeeld. De ligging van een plaats ten opzichte van de nulmeridiaan is de lengte: ten westen van de nulmeridiaan heb je westerlengte of W.L. en ten oosten ervan oosterlengte of O.L. Lengte en breedte geven de sterrenkundige ligging van een plaats. Zie ook dossier tijd van Urania.