MENSELIJK LEEFMILIEU. De kaart

Van landschap naar kaart.

KAART MET LEGENDE
foto11.jpg
foto12.jpg

Extra uitleg over luchtfoto's! Klik hier.

Extra uitleg over symbolen! Klik hier.

Extra uitleg over geografische kaarten! Klik hier.

Zie wegenkaarten! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.

Tijdsafstanden

DE TIJDSAFSTANDEN ZIJN BELANGRIJK

Een Indiaans gezegde: de kortste weg gaat over de berg, dat is de moeilijkste en dus ook de langste. De langste weg loopt om de berg heen, maar dat is de gemakkelijkste en dus ook de kortste.


Zie onderstaande kaart!

De cijfers langs de wegen geven de gemiddelde tijd die nodig is om per auto van het ene punt naar het andere te rijden. De cijfers in de rechthoekjes geven telkens het aantal km van een bepaald traject.


foto14.jpg

Reisweg 1:
men kan van Leuven naar Oudenaarde via de autoweg tot in Gent en dan nog een kort traject via de oude weg.

Reisweg 2:
men kan ook de oude weg nemen, dwars door Brussel en dan via Ninove tot Oudenaarde!