MENSELIJK LEEFMILIEU. Elementen van het leefmilieu

Invuloefening!
Er is een tijdregistratie van 30 min.


LEES EERST AANDACHTIG BIJGEVOEGDE TEKST!

Omgeving is leefmilieu. Elementen samen vormen het landschap.

NATUURLANDSCHAP
  foto45.jpg
 1. Is het werk van de natuur.
 2. Zijn natuurkundige of fysische elementen.
 3. Moet door de mens worden beschermd.

CULTUURLANDSCHAP
  foto161.jpg
 1. Natuurkundige elementen.
 2. Menselijke elementen Bv.: woningen, straten, akkergewassen, weiden, bossen.
 3. Is resultaat van menselijk werk: beschaving/cultuur.

LANDELIJK CULTUURLANDSCHAP
  foto163.jpg
 1. Open ruimte domineert.
 2. Veel akkers, weilanden, boompartijen.
 3. Niet aaneengesloten bebouwing.

INDUSTRIEEL CULTUURLANDSCHAP
  chemischeindustrie.jpg
 1. Menselijke elementen van de industrie. Bv.: fabriekshallen, opslagplaatsen, fabrieken.
 2. Tewerkstelling belangrijker dan bewoning.

STEDELIJK CULTUURLANDSCHAP

  foto145.jpg
 1. Weinig tot geen natuurelementen.
 2. Landschap volgebouwd.
 3. Dichte menselijke aanwezigheid.

  
Vul eerst al de gaten in. Druk dan op de knop "Controleer" om je antwoorden te controleren. Gebruik indien aanwezig de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer je het lastig vindt om een antwoord te geven. Je kan ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je hints of aanwijzingen vraagt!
De buurt waar je woont is je eigen omgeving of . Straten, huizen, akkers, weilanden enz. zijn de die samen het vormen. Als in een landschap alleen elementen gemaakt door de natuur voorkomen spreekt men van een . Een landschap met veel noemt men een cultuurlandschap. Een landschap met veel en opslagplaatsen is een . Een landschap met veel huizen, straten, kantoren, is een . In een stedelijk landschap heeft men weinig en is de open ruimte beperkt. In een landelijk cultuurlandschap is er plaats voor , weilanden, bossen enz. Een natuurlandschap is bevolkt. In een dicht bevolkt gebied leven de mensen op een oppervlakte en is er veel cultuur. De mensen moeten wonen, , zich kleden, zich ontspannen enz. Het landschap kent ook elementen zoals riolering, bekabeling. Steeds meer mensen leveren (zoals vervoer, ). Zij behoren ook tot de ruimte. Het werk van de mens noemt men beschaving of . In een stedelijk cultuurlandschap is de ruimte .

Vlaanderen bestaat uit 5 provincies. In alfabetische volgorde hebben we: , , , , .