MENSELIJK LEEFMILIEU. De wereld in delen.

Van dorp en stad tot land en continent

Ruimtevaart
Onder ruimtevaart verstaan we alle activiteit die door mensen ondernomen of veroorzaakt wordt in de ruimte. Volgens de definitie van de Amerikaanse luchtmacht begint de ruimte vanaf een hoogte van 80,5 kilometer (50 mijl), volgens de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) vanaf een hoogte van 100 kilometer.

Extra uitleg over de ruimtevaart! Klik hier.

Extra uitleg over de Amerikaanse ruimtevaart NASA! Klik hier.

Russische ruimtevaart
Rusland en de voormalige Sovjet-Unie hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de ruimtevaart. In de beginjaren van de ruimtevaart boekte de Sovjet-Unie allerlei successen (de eerste kunstmaan, de eerste mens in de ruimte, enzovoort), maar werd later voorbij gestreefd door de Verenigde Staten. Nadat de Sovjet-Unie uit elkaar viel dreigde Rusland als ruimtevaartnatie op de achtergrond te raken. Dankzij grote financiële bijdragen, met name vanuit de Verenigde Staten, en dankzij verwoede pogingen een plaats te veroveren in de commerciële ruimtevaart, slaagt de Russische ruimtevaart in het begin van de 21e eeuw er redelijk in om het hoofd boven water te houden. In juni 2006 werden nieuwe plannen bekend gemaakt om een nieuwe onbemande maanmissie (Loena-Glob) te startten in 2012. Zie ook Roskosmos. Klik hier

Extra uitleg over de Russische ruimtevaart! Klik hier.

Extra uitleg over de Noordelijke Ijszee! Klik hier.

Extra uitleg over de Middelandse Zee! Klik hier.

Extra uitleg over Hongarije! Klik hier.

Extra uitleg over Zwitserland! Klik hier.

Extra uitleg over de Hudsonbaai! Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG!

De continenten anders bekeken

Zicht op het noordelijk halfrond

foto34.jpg

Zicht op het zuidelijk halfrond

foto35.jpg