MENSELIJK LEEFMILIEU. De wereld in delen.

Van dorp en stad tot land en continent

Extra uitleg over de Indische Oceaan! Klik hier.

Extra uitleg over de Stille Oceaan! Klik hier.

Extra uitleg over de Atlantische Oceaan! Klik hier.


Vlaanderen. Klik hier.
Wallonië. Klik hier.
Brussels gewest. Klik hier.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG!

Gewesten en gemeenschappen in België

Kaart met de 3 gewesten

foto31.jpg

Kaart met de 3 gemeenschappen

foto32.jpg

Continenten, Oceanen, merkwaardige breedtecirkels

foto33.jpg