MENSELIJK LEEFMILIEU. De wereld in delen.

Van dorp en stad tot land en continent

Extra uitleg over het OCMW in België! Klik hier.


Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.
DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG!

De wereld in delen

De 10 provincies van België en de provinciehoofdplaatsen

De provincies zijn aangeduid door blauwe cirkels met rode cijfers. De provinciehoofdplaatsen zijn aangeduid door groene cirkels met zwarte letters. De hoofdstad van België is aangeduid door de letter "k".

foto30.jpg

Extra uitleg over de Belgische provincies en de provinciehoofdplaatsen! Klik hier.