Landschap en kaart

Kruiswoordraadsel in verband met menselijk leefmilieu. Onderstaande woorden zitten in het kruiswoordraadsel.

Aarlen, Atlas, Bergen, Bos, Breedte, Cultuur, Element, Evenaar, Gent, Hasselt, Industrie, Kaart, Keerkring, Kleine Beer, Landbouw, Landschap, Legende, Lengte, Meridiaan, Milieu, Oosten, Poolster, Register, Schaal, Situeren, Stad, Symbool, Westen, Weiland, Zuiden, Zuidpool, Zon.

Klik op een getal voor de definitie. Tik dan het juiste woord in en klik dan op "Antwoord invullen"! Via "Hint" kun je letters van het woord aanvragen. Je verliest dan wel telkens punten!
1      2          3          
  4        5              
       6               
                 7     
8        9      10            
                    
    11            12        
                    
    13     14         15    16      
                    
     17                18   
 19   20         21             
                    
  22     23        24       25      
             26         
       27               
28                      
       29               
30                      
      31                

Horizontaal

3. Plaats ligt op 90 graden zuiderbreedte.
4. De tekening van een verticale foto?
6. Ander woord voor lengtecirkel of middaglijn?
8. Een boek met kaarten!
9. Namenlijst van plaatsen in een atlas!
11. Hoofdplaats van Belgisch Limburg?
12. Ander aardrijkskundig woord voor omgeving!
13. De staartster van de kleine beer.
16. Hoofdplaats van Oost-Vlaanderen.
17. Een belangrijk natuurlijk situeringsmiddel.
19. Veel bomen bij elkaar!
21. Verzamelnaam voor fabrieken.
22. Tekening in een legende.
26. Ligging ten opzichte van de evenaar.
27. De richting waar de zon onder gaat.
29. Grasland voor grazende dieren.
30. Hoofdplaats van de provincie Luxemburg.
31. Naam van breedtecirkel op ongeveer 23 graden N.B. en of Z.B.?

Verticaal

1. Geeft aan hoeveel maal de afstanden op een kaart verkleind zijn.
2. Zichtbaar deel van ons leefmilieu.
3. Richting waar de zon het hoogst staat.
5. Afstand van een plaats tot de nulmeridiaan.
7. Het sterrenbeeld waartoe de poolster behoort.
10. Ander woord voor lokaliseren?
14. Verzamelnaam voor akkers, weilanden.
15. Al wat door de mens is gemaakt!
18. Ander woord voor "onderdeel" in het landschap.
20. Windrichting waar de zon opkomt.
23. Provinciehoofdplaats van Henegouwen.
24. De naam van de langste breedtecirkel op aarde?
25. Waar staat op een kaart de verklaring van de symbolen?
28. De leefruimte die bestaat uit huizen, winkels, straten, kantoren.