MENSELIJK LEEFMILIEU. Elementen van het leefmilieu.

LEES AANDACHTIG ONDERSTAANDE TEKST! Door te klikken op een onderlijnd begrip gaat men naar een link met extra uitleg!

Menselijke en intermenselijke elementen in het landschap

VOORBEELDEN VAN ZICHTBARE ELEMENTEN VAN HET LEEFMILIEU

akker, beek, schoolgebouw, brug, fabriek, helling, hoeve, park, sportterrein, rivier, bomenrij, station, straat, tuin, struikgewas, winkel, plein, wolk, woning, weide, verkeerslicht.

Elementen uit het leefmilieu die iets te maken hebben met het verkeer zijn: BRUG, HELLING, RIVIER, STATION, STRAAT, PLEIN, VERKEERSLICHT.

Zichtbare en onzichtbare "dingen" zijn de elementen die samen het landschap vormen. Het landschap en de intermenselijke ruimte vormen samen ons leefmilieu. Vrijetijdsbesteding behoort tot de intermenselijk ruimte.

Veel andere uitingen van menselijke feiten zijn in de ruimte onzichtbaar. Bv.: politieke overtuiging, beroep, religie.

De zee, het strand en de duinen zijn het werk van de natuur en daarom noemen we ze natuurkundige of fysische elementen. Ze vormen een natuurlandschap.

De stad en het dorp zijn opgebouwd door de mens en vormen dan ook een cultuurlandschap. Het werk van de mens noemt men beschaving of cultuur.

In het dichtbevolkte België zijn de meeste natuurlandschappen omgezet in cultuurlandschappen.

België telt nu 10 provincies! Brabant is opgesplitst in Vlaams-Brabant met Leuven als hoofdplaats en Waals-Brabant met Waver als hoofdplaats. Brussel vormt een apart gewest.

De continenten: Afrika, Zuid-Amerika hebben nog veel natuurlandschappen.

Afrika: woestijnen, evenaarswouden, savannes en steppen.
Zuid-Amerika: Amazonegebied en het Andesgebergte.

In Europa zijn de meeste natuurgebieden door de mens ingenomen voor landbouw, industrie, bewoning en verkeer.
Azië kent ook nog heel wat natuurgebieden, maar door de grote bevolkingsexplosie zullen veel natuurlandschappen in de nabije toekomst verdwijnen. In Noord-Amerika en in Europa worden grote inspanningen geleverd om de natuur te beschermen.

Het landschap bestaat uit twee belangrijke elementen: natuurkundige en menselijke.
Er zijn natuurlandschappen en cultuurlandschappen.
We onderscheiden minstens drie cultuurlandschappen: landelijk, stedelijk, industrieel.
Onzichtbare elementen vormen de intermenselijke ruimte.
Het menselijk leefmilieu bestaat dus uit: het landschap, de intermenselijke ruimte.

Selecteer het antwoord dat je het meest juist lijkt en/of vul in.

DEZE OEFENING IS HOOFDLETTERGEVOELIG!