Landbouw in Latijns-Amerika

Bekijk ook eerst onderstaande definities!

BuitenlanderConcurrentieExportGemeenteraad
Het weerInheemsLandhervormingOrkaan
PlantageRegeringStagnatieWetgeving
Zelfvoorzieningslandbouw


Extra uitleg over plantagelandbouw. Klik hier en Klik hier

Klik op een rechthoekig venster om de antwoorden te zien! Klik vervolgens op het juiste woord. Je kan hulp vragen via het vraagteken. Dat kost wel punten.
   arbeid      beperkt      buitenlandse      burgerij      concurrentie      exportgerichte      gemeenteraden      goedkope      inheemse      kleine      landhervormingen      latifandia's      meerderheid      ontwikkelingsorganisaties      orkanen      plantages      regeringen      sociale      stagnatie      weersomstandigheden      wetgeving      zelfvoorzienende   
Armoede op het platteland bij de .
In Latijns-Amerika, op het platteland, is de extreme armoede zeer groot. Van de landelijke bevolking leeft 62% in armoede, waarvan 38% in extreme armoede. Heel wat boeren proberen in hun bestaan te voorzien door landbouw (zwerflandbouw en brandcultuur). Daarbij zijn ze sterk afhankelijk van de . In de voorbije jaren werden Midden-Amerika, die tot de armste landen behoren, bovendien getroffen door diverse en langdurige klimaatwijzigingen met hevige regens of extreme droogte.
Bij de vrijmaking van de handel zijn boeren vaak het grootste slachtoffer, omdat hun producten door invoer beconcurreerd worden.

Inheemsen het grootste slachtoffer
Doorheen Latijns-Amerika verdienen de bevolking - indianen en mestiezen - voor dezelfde minder dan niet-inheemsen. Hun kansen om op de arbeidsmarkt te komen zijn . In landen met een van inheemsen, zoals Guatemala en Bolivië, is er geen aangepaste om deze discriminatie weg te werken. Ook voorzieningen zijn vaak niet aangepast voor inheemsen.
Een positieve wending is dat inheemsen politiek meer inspraak krijgen. In recente verkiezingen in Bolivia, Guatemala en Ecuador kwamen inheemse vertegenwoordigers in en nationale parlementen. Dat is mee het resultaat van de steun van voor de belangen van inheemsen.

Vrijhandel maakt armen armer
De vrijhandelsakkoorden tussen de VS en Midden-Amerika zijn een grote bedreiging voor kleine boeren. In de praktijk betekent dit dat producten uit de VS de markt overspoelen. Ze vormen een rechtstreekse voor de rijst en de maïs die boeren in die landen vermarkten.

Schatrijke grootgrondbezitters op hun latifundia's
Grote of landgoederen die naar het voorbeeld van het Spaanse moederland de basis vormden voor het groot grondbezit op het platteland. De latifundia-bedrijven (groot landbouwbedrijf in latijns-Amerika) (minifundia is een klein landbouwbedrijf) worden beheerd door de lokale , afwezige grootgrondbezitters uit de hoofdstad of ondernemingen. Ondanks pogingen tot tijdens de hele twintigste eeuw blijft het latifundisme de meest verspreide vorm van grondbezit in Latijns-Amerika. Tijdens de jaren 1990 viel naar schatting nog 65 procent van de landbouwgrond onder dit systeem.
Een ander structureel probleem dat nauw aanleunt bij het grootgrondbezit, is het bestaan van ‘bananenrepublieken’. Deze term wordt gebruikt voor Centraal-Amerikaanse economieën die praktisch volledig worden gedomineerd door plantages van bananen of andere gewassen van Amerikaanse ondernemingen. Sinds het einde van de negentiende eeuw heersten in Costa Rica, El Salvador, maar vooral Honduras en Guatemala handelsmaatschappijen zoals United Fruit Company, nu Chiquita Brands International, die vaak spoorwegen, havenfaciliteiten en zelfs volledig controleerden. De plantages waren via spoorwegen verbonden met de havens, maar de rest van het land bleef verstoken van communicatiemiddelen, kende een economische en diende slechts als reservoir voor werknemers op de plantages.